L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Utgivelsesplan 2020

Se Kunst Magasin er en tidsskrift for kunst og kunstformidling i Nord-Norge, og gis ut 4 ganger i året. I magasinet vil du finne faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen.

08.12.201910:54 SE KUNST

Utgave   Bestille plass    Materialfrist   Postgang

1            11.februar           25.februar       20.mars

2            12.mai               26.mai             19.juni

3            18.august          01.september    28.september

4            03.november      17.november    14.desember

TIPS OSS:
Send oss stoff/tips om aktuelle saker 
– kort og godt det som rører seg på kunstfronten hos dere!
Vi mottar både kortere og lengre tekster/notiser, og bilder som illustrerer.

Tekst og billedmateriell sendes til oss på e-post: 
magasin@sekunst.no