Hanne Barvik

Vara styremedlem | hanne.barvik@meloy.kommune.no | mob: 99 70 13 90

Hanne Barvik har en master i marketing management fra Norges Markedshøyskole. Etter endt utdanning jobbet hun noen år i Tromsø i nettavisen nord.no før hun i 2006 ble ansatt ved kulturkontoret i Meløy kommune. Her jobber hun bl.a. med den kulturelle skolesekken, musikk og aktivitetsfestivalen «Sommerdagan i Meløy», kunstutstillinger og kulturelle opplevelser for innbyggerne i Meløy. Siden 2012 har hun hatt ansvaret for prosjektering og administrasjon av prosjektet «Trafokunst» hvor i alt ni trafoer spredt rundt omkring i kommunen utsmykkes av ulike kunstnere.