Ellen Sæthre-McGuirk

Styremedlem | ellen.m.sathre-mcguirk@nord.no | tlf. 755 17 771

Ellen Sæthre-McGuirk er professor i kunst og håndverk i lærerutdanningen ved Nord universitet. Hun har en bachelor i massekommunikasjon/fotografi og kunsthistorie fra USA, og hun har en master i europeiske studier (juss og kulturvitenskap) samt en doktorgrad i filosofisk estetikk og kunsthistorie fra Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia.

Ellen har vært direktør ved Rogaland Kunstmuseum (nå Stavanger kunstmuseum) og senter- og forskningsleder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hun har også tidligere vært styreleder og -medlem i flere nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner, deriblant Nordic Institute for Contemporary Art og Nordisk kunstnersenter Dalsåsen. Hun sitter for tiden i styret til Nord universitet, som de ansattes representant.

Ellen har bred erfaring som kurator i tillegg til hennes egne kunstnerisk praksis, og hun har både jobbet med og være delegasjonsmedlem til Bruxelles for de europeiske kulturhovedstadssøknadene til Stavanger (2008) og Bodø (2024). Hun er for tiden sekretariatsleder for det nasjonale kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning.