Organisasjon

SE KUNST virksomhet er basert i Bodø og finansiert av driftstilskudd fra Kulturdepartementet, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

SE KUNST har 3 faste ansatte i 100% stillinger. Staben har høy faglig kompetanse innen kunst, produksjon, kurratering, formidling, markedsføring, informasjon og kommunikasjon. Daglig leder har det øverste faglige ansvaret for virksomheten.

SE KUNST årsmøte er det høyeste organ og et styre er ansvarlig for forvaltning av organisasjonen iht. årsmøtevedtak.

Organisasjonsformen er medlems basert , består av aktører innen det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge, som kunstforeninger, museer og gallerier.