L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Organisasjon

03.12.201911:55 SE KUNST

Tekst om organisasjon er under revidering!

Årsmøte er SE KUNSTs høyeste organ er årsmøte, som skal avholdes innen 1. mai hvert år. Stemmerett har hvert medlem som har betalt kontingenten siste/inneværende år. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.SE KUNST ledes av et styre som er ansvarlig forvaltningen av organisasjonen. Styret har 3 medlemmer og 2 varemedlemmer.