Organisasjon

03.12.201911:55 SE KUNST

Tekst om organisasjon er under revidering!

SE KUNSTs høyeste organ er årsmøte, som skal avholdes innen 1. mai hvert år. Stemmerett har hvert medlem som har betalt kontingenten siste/inneværende år. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. SE KUNST ledes av et styre som er ansvarlig for forvaltningen av organisasjonen. Styret har 3 medlemmer og 2 varemedlemmer.