Virksomhetsområder

Virksomhetsplan

Formålet er å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom å: 

  • Legge til rette for produksjon og formidling av kunst 
  • Skape gode kunstopplevelser for bredt publikum 
  • Bidra til økt kunnskap om kunst 

Tre områder skal imøtekomme visjoner og målsetninger og definerer kjernevirksomheten: 

SE KUNST Arena
Møteplasser for fagmiljø med foredrag, kurs, seminarer, samtaleplattform og nettverksbygging. Hovedarena er årlig fagseminar.  

SE KUNST Magasin
Informasjon og kunnskap, kunstkritikk og debatt med fokusområde kunstscenen i Nord-Norge.
Hovedarena er tidsskriftet Se Kunst Magasin digitalt og papirutgave.

SE KUNST Opplevelser
Møter mellom kunst og publikum, produksjon og formidling av nyskapende samtidskunst. 
Hovedarena er Bodø Biennale, en tverrkunstnerisk arena for visuell kunst og dansekunst.