Medlemskap i SE KUNST

Medlemmer i Se Kunst i Nord-Norge kan være kunstformidlingsledd/aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag.

Støttemedlemmer kan være alle som vil støtte arbeidet med kunstformidling og holde seg informert om virksomheten.