Medlemskap i SE KUNST

16.12.201912:28 SE KUNST

Medlemmer i Se Kunst i Nord-Norge kan være kunstformidlingsledd/aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. Innmelding skjer ved søknad som styret behandler. 

Medlemskap skal følges av en skriftlig avtale. Støttemedlemmer kan være alle som vil støtte arbeidet med kunstformidling og holde seg informert om virksomheten.