Kunstneren som formidler av kunnskap og verdier

Norske Kunsthåndverkere feirer 45 år med sin årsutstilling 2020. Fem år har gått siden organisasjonen fylte 40 år. I den anledning skrev jeg en leder med tittelen kunsthåndverk og materialbevissthet. Spørsmålet var da hvordan endringene på feltet i disse fire tiårene har påvirket kunsthåndverkets status. Trenden på 1970-tallet var at kunsthåndverk – i motsetning til industrielle masseproduksjon – legitimerte kvalitet og ga status for bevissthet på alternativ valg.

LEDER NR 04 2020

Tekst: Eva Skotnes Vikjord, daglig leder | SE KUNST
Publisert 03.desember 2020 | Se Kunst Magasin nr 04 2020 

Kunstneren som formidler av kunnskap og verdier

Nå, etter mange år med en flom av masseproduksjon av varer har vi blitt utfordret til å skille mellom kvantitet og kvalitet, så kommer den grønne bølgen. En ny bevissthet om bærekraftige kvaliteter og verdier har gjort inntog på flere områder. I dette endringsperspektivet har kunsthåndverkerne beveget seg mer og mer bort fra brukskunst til materialbasert kunst hvor utforsking av materialer og transformasjoner har skapt en utvidet definisjon av kunsthåndverk. Det har ført til at holdningen overfor kunsthåndverk har forandret seg, ettersom arbeidene har gått over til å være mere rene kunstobjekter. Slik har skille mellom kunst og kunsthåndverk mer eller mindre blitt utvisket.

I sin kunstkritikk av Årsutstillingen 2020 påpeker kunsthistoriker Hilde Sørstrøm at kunstverkene i utstillingen trekker i svært ulike retninger. Hun mener juryen presenterer for lite av den nye tendensen. Det fysiske og taktile står sentralt med et mangfold av teknikker og materialer i et klassisk utstillingsformat, mens det er påtakelig få kunstverk hvor den immaterielle tilstedeværelse er uttrykksbærende. Derfor er det spennende å lese at Sørstrøm berømmer Trond Anstens verk i sin eim av fiskeavfall definert i skulpturelle former.

Mange kunstnerne jobber fortsatt innenfor materialbasert håndverk, hvor det fysiske objektet er sentralt og mange jobber i et miljøperspektiv. Utstillingen «NORD & NEVER» i Galleri Nord-Norge i Harstad er en mønstring av kunstverk av kunsthåndverkere tilknyttet Nord-Norge som definerer det nordnorske kunsthåndverksfeltet, i følger initiativtaker til utstillingen Janne Henrikke Rasmussen. Her løftes frem kunstnere som driver materialbasert utforsking, og flere beveger seg fra produksjon av bruksgjenstander til verk som er mer konseptuelle. Blant annet fordyper Inger-Anne Nyaas seg i gjenbruksmaterialer og bearbeider søppel inn i sine tekstile referanser. Nyaas skaper seg slik en stemme rundt miljøutfordringene på uventede måter.
Philipp Spillmann aktualiser og formidler også den globale miljøutfordring gjennom å resirkulere materialer og utforsker smykkeobjekters grenseoppganger til skulptur og installasjon. Lidenskapen for håndverket og tradisjonelle naturmaterialer kommer likevel tydelig frem i han arbeider.

Disse kunstnerne setter vår egen samtid på agendaen. Samtidig fraviker de ikke ønsket om å utforske materialer og håndverksteknikker for å bevare og videreføre kunnskap om materialforståelser og arbeidsmetoder. Det kan også forstås i lys av dagens utfordringer knyttet til økonomisk praksis, samfunn og miljø. Det grønne skifte er et høyaktuelt samfunnstema. Hvordan skal vi berge vår klode, som vi har brukt store krefter på å bryte ned. Det krever at vi nå stiller spørsmål ved hvordan vi lever, tenker og bor på denne planeten med begrensede ressurser.

Kan kunstnere formidle kunnskap og verdier som påvirker samfunnsutviklingen i lys av økologisk økonomi? Sofia Lång mener vi blir påminnet noen sammenhenger mellom oss og våre omgivelser i møte med Øyvind Novak Jenssens utstilling Alt smaker litt bedre med salt. I sin kritikk mener Lång at kunstnerens kunnskap om lokale råvarer og mathåndverk tar oss ut i nye farvann med en leken eksperimentell drivkraft – og tilbyr en ny kunstnerisk tilnærming til landskapene i Lofoten. Å skape sammenhenger mellom kunsten og livet er en viktig dimensjon i vår tid. Ved å formidle noen nye verdier bruker kunstneren sin kompetanse til å styrke felleskapet i naturen og kulturen som vi er bærere av.