På tide med et løft av kunstfeltet

Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) har i over 40 år vært en av landsdelens viktigste kunstformidlere. Nå endrer vi retningen vår. Vi vil fokusere mer på kunstscenen i Nordland fylke og fylkeshovedstaden Bodø. Men hva vil det innebære? 

LEDER NR 04 2019

Tekst: Eva Skotnes Vikjord | SeKunst i Nord-Norge.
Publisert 02.desember 2019 | Se Kunst Magasin nr 04 2019

Etter at Troms og Finnmark gikk ut av medfinansieringen av fylkesandelen til SE KUNST fra 2018, har det åpnet for en dreining av vårt hoved-nedslagsfelt. Regionsreformen trer snart i kraft og da vil forvaltningen av det statlige tilskuddet til SE KUNST bli overført til Nordland fylkeskommune. Vi kommer dermed tettere på beslutningstakerne og de som faktisk har den største fordelen av vår virksomhet. Det er svært positivt og mer nærliggende å være i dialog med Nordland fylkeskommune enn med staten. Det er viktig at premisser og avgjørelser tas her, og at kunstproduksjoner skapes og finner sted i vår del av landsdelen. Vi tror at også publikummet ser viktigheten av det.

Siden 1976 har SE KUNST vært en sentral turnéprodusent og formidler av utstillingsturneer med jevnt fordelt nedslagsfelt i hele Nord-Norge. Nå skal SE KUNST være et kompetansesenter i Nordland for det profesjonelle kunstfeltet med et grunnleggende fokus på å skape nye møtesteder for fagmiljø og publikum. Vårt nye formål er å styrke og å legge til rette for produksjon, formidling, opplevelser og kunnskap om visuell kunst i det regionale kunstfeltet. Vi skal jobbe med: kunstnere som skaper kunsten, de aktørene som formidler kunsten og øke den generelle kunnskapen og tilbudet til publikum som skal oppleve kunsten.

Styret har i to år jobbet med å utvikle den nye strategien og retningen som nå implementeres. Nye arenaer for fagfolk og publikum skal skape møtepunkter for utviklingen av nye samarbeid, økt kompetanse og få nye produksjoner til å oppstå. Den nye retningen er en konsekvens av endringer i kulturpolitikk og på kunstfeltet. SE KUNST har grepet denne muligheten til å foredle verdien av våre erfaringer, til å skape en aktuell og fremtidsrettet plattform.

Selv om vi nå er sentrert i Nordland og Bodø, sprenger vi fylkesgrensene i det arbeidet vi gjør. Vi skal fortsatt formidle og dekke aktiviteten i hele kunstscenen i Nord-Norge gjennom SeKunstMagasin. Vi er utgiver av det eneste kunstmagasinet i Nord-Norge med redaksjon i Bodø, som formidler aktuelle kunstprosjekter, utstillinger, kritikker, nyhetssaker hos kunstarenaene på tettsteder, i byer og i distriktene i de tre nordlige fylkene. Vi mener at magasinets dekning av kunstlivet i Nord-Norge har stor betydning for det regionale publikummet som har stor appetitt for kultur. At vi bidrar med å bringe faglig funderte meningsytringer om samtidskunsten som produseres og vises her til abonnentene over hele landet.

Festivalen Bodø Biennale er selve kjernen i det å generere samarbeid med nasjonale og internasjonale kunstnere og fagfolk på kunstfeltet sammen med vår partner BAREDANS – Bodø Arena for Dansekunst. Ved å arrangere en festival i september annen hvert år som holder et høyt kunstnerisk nivå er hele intensjonen med festivalen å løfte den visuelle kunsten, og den profesjonelle dansekunsten, som ikke har et fagmiljø i Bodø. Gjennom formelle og uformelle nettverk skal vi fremme og støtte nye og unge talenter innen dansekunst og samtidskunst, presentere anerkjente kunstnere og dansekompanier, og skape prosjekter for barn og unge i samarbeid med lokale arenaer. Samproduksjoner og ulike prosjekter skal bidra til å eksponere publikum for kunst og dans av utøvere de ellers ikke hadde fått oppleve.

SE KUNST er nå i en posisjon som vi ikke har vært i tidligere. Vi kan nå fokusere mer på å styrke og å legge til rette for produksjon og opplevelser, og ikke minst kunnskapen.

SE KUNST er en pådriver! Vi vil gjøre en betydelig innsats med å bidra til å bygge opp om Bodø Europeisk kulturhovedstad og er i gang med å arbeide mot Bodø Biennale 2024. Men først skal vi arrangere Bodø Biennale i 2020 og i 2022.

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder | Se Kunst i Nord-Norge