Et år med kraftløft

20.desember 2016 | Se Kunst Magasin nr 04 2016

LEDER NR 04 2016

Tekst: Eva Skotnes Vikjord | Se Kunst i Nord-Norge
Publisert 20.desember 2016 | Se Kunst Magasin nr 04 2016

Nå vi nå nærmer oss overgang til ett nytt år, kan vi se tilbake på et innholdsrikt år med spennende kunstopplevelser og formidlingsprosjekter. I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid på kulturfeltet, på tvers av fylkesgrensene og landegrensene i nord. Nordområde satsningen har bidratt til å skape interesse hos mange kunstnere for å utforske grenseområdene i nord og det arktiske strøk. Det er også stadig flere aktører i kunstfeltet som arbeider prosjektbasert, med temporære fellesprosjekter, gjestekunstnere og samarbeids utstillinger. Slik som Nordnorsk Kunstnersenter sitt nystartede nettverk ART TRANSIT: NORTH, der fem kunstinstitusjoner i Barents regionen ønsker å samprodusere utstillinger. Dette istedenfor at én kunstinstitusjon lager en utstilling for å sende på turné. «Det som vokser og det som stenger» er den første samarbeidsutstillingen til nettverket som åpnet i november hos NNKS. I høst fikk vi også en tilvekst av ny film festival i Harstad som viet stor plass til filmkunstnere som særlig bringer filmopplevelsen ut av sine vante former slik vi er vant til det i mørklagt kinosal.

I sitt jubileumsår (40 år) har Se Kunst i Nord-Norge valgt å sette kunstopplevelsen på dagsorden ved å løfte frem utfordringene i det arbeidet med å gjøre kunstopplevelser mer tilgjengelig for et større publikum. Gjennom vårt jubileumsnummer av SeKunstMagasin #02/03 undersøkte vi status på kunstformidlingen i vår landsdel og hvilke kunstopplevelser  som er tilgjengelig for publikum. Kunstarenaer rangeres i forhold til ressurser og profesjonalitet, og påvirker i stor grad kvaliteten på kunstopplevelsene befolkningen tilbys og status for kunstner. Til tross  for høy aktivitet på kunstfeltet, eksisterer det store mangler på satsning  på det visuelle kunstfeltet, og på dialog og politisk vilje. Nedfelte satsninger følges ikke opp politisk, verken nasjonalt eller regionalt, og satsing på lokale utstillingssteder er nærmest fraværende.

Bodø Biennale ble årets nyskapende tverrfaglige festival for visuell kunst og dansekunst. Initiert og etablert av BAREDANS (Bodø Arena for dansekunst) og Se Kunst i Nord-Norge gikk festivalen av stabelen i september i Bodø. Drivkraften bak er intensjonen om å bidra til å løfte posisjonen til Bodø som fylkeshovedstad, på den nordnorske kunstscenen. Biennalens program omfattet debattseminaret «Kraftløft for kunstopplevelser», hvor et sammensatt panel diskuterte framtiden til en innovativ nordnorsk kunstscene. Når det gjelder dans og visuell kunst ønsker fagfeltene i Bodø at Bodø kommune skal sette kraftløft for kunstopplevelser på dagsorden.

Under Bodø Biennale ble det bekreftet at til tross for at Nordland er et fylke med stor aktivitet på  kunstfeltet, så er fylkeshovedstaden Bodø svært dårlig  tilrettelagt for utøvende kunstnere og profesjonell kunstformidling.  Få kunstnere velger å bosette seg i byen, det mangler stipendier, ingen tilgang på atelier og det er ingen sterke institusjoner som trekker og drar kunstscenen til nye høyder. Det profesjonelle dansemiljøet har skrikende behov for øvingslokaler, stipendier, og midler til å planlegge og produsere nye prosjekter i byen. Det trengs et løft for kunsten. Og det må bli politisk forankret, og følges opp med utviklingsmidler til arenaer, støtte til etablerte kunstnere, frie midler til produksjon av utstillinger og prosjekter.

Det er åpenbart at alt for mange kommuner ikke skjønner kunstfeltene i sin egen region. Flere utstillingssteder erfarer dårlig forutsigbarhet og sliter med langsiktig planarbeid, fordi de opplever en konstant usikkerhet rundt finansiering. Men på vei inn i ett nytt år kan vi nå glede oss over at varaordfører i Bodø kommune Synne Høyforsslett Bjørbæk nylig har meddelt at visuell kunst blir et satsingsfelt på kommende årsbudsjett til Bodø kommune. Rundt 800 000 kroner i en engangsbevilgning skal gå til utarbeidelse av en plan for hvordan kommunen skal gjøre vilkårene for visuell kunst bedre i Bodø. I tillegg skal kommunen de tre neste årene bevilge 500 000 kroner i året til utstillingsprogram i galleriet for visuell kunst i Stormen Bibliotek.

Det er positivt at Bodø nå satser på kunstfeltet i egen by. En slik start på en kommende utvikling vil få betydning for regionen og kan bidra til å styrke samarbeidet. Slik kan vi sammen skape ringvirkninger for kunstscenen i landsdelen.

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder | Se Kunst i Nord-Norge