Kunstens arena - en viktig stemme

Det er høst og tid for å oppsummere noen av sommerens store kunstmønstringer. Vi reiser rundt og er opptatt av hva som skjer på de store kunstarenaene, i Europa. Denne sommeren har Documenta 14 vært det store trekkplasteret.

LEDER NR 03 2017

Tekst: Eva Skotnes Vikjord | Se Kunst i Nord-Norge
Publisert 20.september 2017 | Se Kunst Magasin nr 03 2017

I Nord-Norge kan vi sole oss i glansen av at ikke mindre enn seks samiske kunstnere, fortrinnsvis bosatt i Finnmark har deltatt i den store mønstringen, henholdsvis i Aten og Kassel. Endelig et brudd på en langvarig diskurs om at kunstnere fra Nord-Norge er dårlig representert på de store og viktige arenaer. Det er av stor interesse hvilken tematiske vinklinger og verdenssyn disse kunstnernes kunst avstedkommer. Noen mer identifiserbar i forhold til samisk kultur, men samtidig bærer de en universell stemme med henblikk på globale utfordringer. 

I vår landsdel har Festspillene i Nord-Norge gått av stabelen med den årlige festspillutstillingen i Galleri Nord-Norge, Kunstakademiet i Tromsø feirer sitt 10 års jubileum og femte kullet med kunstnere er uteksaminert med en mastergrad i samtidskunst. En ny versjon av LIAF har nå foregått i Henningsvær. Kunstnere som i år ble presentert på disse kunstarenaene rommer også et internasjonalt perspektiv. Dog er disse arenaene en annen dimensjon enn Documenta, men ikke mindre viktige stemmer sett ut fra vår region.

I Bodø ble en ny arena for kunstopplevelser etablert av BAREDANS og SEKUNST, tilbake et år i tid. Initiativet og engasjementet bak etableringen av Bodø Biennale er å bidra til å løfte fagfeltene dansekunst og visuell kunst i Bodø, Nordlands fylkeshovedstad og regionen rundt. I det vi nå er i full gang med å jobbe mot den neste kunstfestivalen, som skjer høsten 2018 har vi tatt et tilbakeblikk for å se hva som kom ut av tidenes første Bodø Biennale,

Norsk kunstårbok 2016 er nylig lansert og tar pulsen på viktige utstillinger og arenaer. I årets rapport fra kunstlivet er det et fokus på lokale problemstillinger. Bodø er representert her blant landets seks største byer. Anki Gerhardsen skriver om hvordan den distriktspolitiske kulturpolitikk fra 1970-tallet har fungert negativt for kunstlivet i Nord-Norge. Hun skriver om Bodø som en lavmælt stemme på den nordnorske kunstarenaen og fremholder den første Bodø Biennalen høsten 2016, og det rikholdige program bl.a. debatten med tema: Hva er premissene for å løfte kunstscenen i Bodø?  Gerhardsen stiller her spørsmålet om, hvor er egentlig kunstscenen Bodø? 

Det har skjedd mye i Bodø i kjølvannet av fjorårets Bodø Biennale. Vi ser en politisk vilje til å satse på kunstfeltet, økende samarbeidsklima, dialog og inkludering. Det er tilsatt en delstilling som intendant i Stormen Galleri, nyetablering av kunstnerstyrt atelier/visningsarena, Bodø kunstforening er i gang med ny utviklingsstrategi. Kommunen har etablert forumet Bodø Kunst (et sammensatt formelt faglig dialog forum). Sist men ikke minst har Bodø kommune igangsatt sitt arbeid med en kunstplan hvor politisk bevilging er gitt i en ramme på 1,5 mill. til arbeidet. Debatten under Bodø Biennale satte fokus på en innovativ kunstscene i Bodø. Det var skarpe, kritiske og såre stemmer, men det har skapt en bølge av hendelser.
Vi må fortsette å løfte i lag - Vi er alle med å påvirke det som er rundt oss. SEKUNST vil at kunsten skal få en sterk stemme i samfunnsdebatten å gi oss gode argumenter for hvordan vi skal dra felleskapet videre.

Ved å være en pådriver av denne biennalen vil vi fortsette vårt bidrag til å bygge opp det profesjonelle kunstfaglige miljøet og de strukturer som skal til for at Bodø skal komme opp i divisjon på kunstfeltet. Politikernes satsning på en strategisk handlingsplan er banebrytende og skal legge til rette for hva byen må gjøre for kunstfeltet. Det er i ferd med å skje store omveltninger på kunstfeltet. Med stormskritt er kunstbyen Bodø i ferd med å vokse seg sterk. 
Vi vil at byen skal være hjemmearena for kunstutøvelse og løft for nye og spennende kunstopplevelser for publikum. Vi vil at Kunstarenaen Bodø skal få en tydelig stemme som skiller seg ut og skaper ringvirkninger i hele landsdelen, nasjonalt og internasjonalt.

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder | Se Kunst i Nord-Norge