Kortreist sommerferie

Vi går inn i en uvanlig sommer. Koronaepidemien har vært svært inngripende for kulturfeltet. Smittevernstiltakene har ført til forbud mot store forsamlinger og arrangementer, reiserestriksjoner, stengte landegrenser, krav om avstand og kontrollert innslipp av publikum. Store festivaler som Festspillene i Nord-Norge, Vegadagan og Riddu Riđđu har derfor måtte avlyse.

LEDER NR 02 2020

Tekst: Amalie Marie Selvik, redaksjonssekretær | Se Kunst Magasin 
Publisert 20.juni 2020 | Se Kunst Magasin nr 02 2020 

Kortreist sommerferie

I de siste månedene har kunstinstitusjonene ikke hatt annet valg enn å forsøke å manøvrere sine planlagte aktiviteter deretter så godt de kan. I sommerutgaven av Se Kunst Magasin kan du lese om søringkarantene, digitaliserte utstillinger og andre ekstraordinære tiltak kunstfeltet har gjort for å imøtekomme utfordringene. Denne våren har enkelte funnet nye måter å engasjere publikum i sine stengte utstillinger. Ved å eksperimentere med digitale alternativer har blant annet kunstforeningen i Vadsø gjennomført direktesendinger av utstillingsåpninger på sosiale medier, mens Terminal b og Galleri Nord-Norge har digitalisert sine vårutstillinger i 3D, slik at du kan navigere deg igjennom utstillingsrommene. Kunstnere har gjennom videoformatet fått snakket om sine kunstverk, holdt presentasjoner av kunstprosjekter, blitt intervjuer og svart på spørsmål fra publikum.

Alle kunstinstitusjonene Se Kunst Magasin har snakket med har vært svært opptatt av å opprettholde planlagte samarbeid med kunstnere ved å gi utstillinger og kunstprosjekter nye datoer. For kunstnerne har falt mellom flere stoler i denne krisen. Da kompensasjonsordningene for kulturfeltet kom, passet ikke de profesjonelle kunstnere inn i regjeringens sjablongbaserte kompensasjonsløsninger for tapt inntjening. Som selvstendig næringsdrivende og frilanser, med ulike årsinntekt fra år til år, frilansoppdrag, stipender, midlertidige ansettelser, lønnsarbeid på timer og små stillinger som ansatte, har kunstnere minst to forskjellige inntektskilder. Mange har dermed falt mellom Nav-ordningene og blitt stående uten inntekt. Men før sommeren har en ny stipendordning kommet, og Kulturdepartementet har lovet en justering av ordningene for inntektssikring.

De siste månedene har minnet oss om at vi kanskje har tatt mye for gitt. Koronaepidemien skaper fortsatt usikkerhet og bekymring, og ingen opplever situasjonen likedant. I sommer setter restriksjonene en stopp for utenlandske strandferier og reiser til spennende storbyer. Vi må alle belage oss på kortreist ferie og lokale kunstopplevelser. Men sommerens utenlandske turister uteblir, økonomien er usikker og ingen vet om høsten bringer nye koronarestriksjoner. Det er derfor med risikovilje og hardt arbeid at mange gallerier og visningsrom åpner nye utstillinger for sommeren så vi slipper å møte stengte dører når vi kommer på besøk. Nordnorsk Kunstnersenter korter inn åpningstidene og er forsiktige med å ta imot store publikumsgrupper. Nordnorsk Kunstmuseum har avlyst mange arrangementer, men vil holde vanlige åpningstider og satser på å tiltrekke seg publikum med kreative skaperverksteder og utstillinger med kunsthåndverk og duodji. I september skal Bodø Biennale 2020 arrangeres etter planen med et spennende, tverrfaglig program av dansekunst og visuell kunst med produksjoner i offentlige ute- og innerom.

Det kan føles som en ny normal hverdag, men vi må ikke glemme å ta vårt ansvar på alvor ved å begrense smittespredning mellom oss. Ingen ønsker en ny nedstengning av kulturlivet.
God sommer!