Kunst i sammenheng

20.mars 2016 | Se Kunst Magasin nr 01 2016

LEDER NR 01 2016

Tekst: Eva Skotnes Vikjord | Se Kunst i Nord-Norge
Publisert 20.mars 2016 | Se Kunst Magasin nr 01 2016 

Kunstscenen i Nord-Norge har en lang og etter hvert etablert historie. Tromsø og Harstad Kunstforening som fylte henholdsvis 90 og 80 år i fjor og Bodø Kunstforening som i år markerer 70-årsjubileum, er de eldste kunstinstitusjonene for billedkunst i landsdelen.

Den Nordnorske Kunstutstilling arrangeres for 70. gang og skal i løpet av 2016 stilles ut på ti ulike visningssteder i hele landsdelen. Vadsø Kunstforening fyller 50 år og det er 40 år siden SKINN –Se Kunst i Nord- Norge ble etablert av de daværende 15 kunstforeningene i landsdelen, for å organisere og fremme kunstformidlingen i Nord-Norge. I kjølvannet kom flere til, som Alstahaug kunstforening som fyller 40 år i november.

Alle disse jubileene er viktige fordi de markerer formidlingsarbeid som foregår på flere steder innenfor et stort geografisk område. Samtidig aktualiseres spørsmål om hva som er de største utfordringene vi i dag står overfor. Spesielt i forhold til de nyere kunstformer, lokalt baserte utstillingsproduksjoner og formidlingsprogram. Tromsø har utviklet det største kunstfaglige miljøet, og er et tyngdepunkt på den nordnorske kunstscenen. Her ble også et nord norsk kunstmuseum etablert for 30 år siden, med full statlig finansiering. Tromsø kunstforening er den største og fremste kunstforeningen i Nord-Norge og får grunnfinansiering gjennom offentlige budsjetter. Den er den eneste kunstforeningen i landsdelen som har definert seg som kunsthall og vektlagt den personlige kuratorrollen, hvor daglige ledelse har ansvar og stor innflytelse på utstillingsprogrammets innholdsproduksjon.

Utstillingspolitikken og utforming av den enkelte utstilling er av stor betydning for å gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum. Det kan også være avgjørende om kunsten er satt i en sammenheng til en helhetlig opplevelse, uavhengig av om tematikken er av vekslende karakter. I vårens mange ulike utstillingsprogrammer mangler det ikke på kunstutstillinger med tematikker som kan engasjere. Flere utstillinger kommer til å forflytte seg til ulike steder, med intensjon om at stedet skal påvirke innholdsproduksjon. Mange kunstnere henter inspirasjon fra selve livet, fra omgivelsene og media, som globale klimaendringer og økonomiske valg og kollaps. Kunstnere er opptatt av å skape engasjement rundt ulike politiske og kulturelle oppfatninger. Festspillene i Nord-Norge som disponerer landsdelens beste galleri har invitert den samfunnsengasjerte kunstneren Shwan Dler Qaradaki. I sin utstillingsproduksjon skal han undersøke grenselandet mellom kunst og politikk og stille spørsmål rundt begrepet  demokrati og diktatur gjennom foto, video og veggtegning.

Ellen Sæthre-McGuirk påpeker i sin kritikk av den 70. Nordnorsken, at årets jury burde vært tydeligere i sitt statement for å ivareta turnéutstillingens evne til å tilpasses alle sine visningssteder. Hun mener at landsdelsutstillingens nomadiske utstillingsform er negativt, fordi en kuratorisk kompetanse ikke følger med på turneen. «Kunstverkenes dialog med hverandre, med utstillingsrommet og med publikum følgelig forskyves og forvandles på hver av de ti utstillingsstedene.» Hun sier videre at kunstverkene kan stå i fare for å bli presentert som enslige stemmer av sammensatte visuelle inntrykk og at publikum ikke finner den røde tråden. Med rette peker hun på formidlingsforholdene rundt om i landsdelen, hvor produksjon-  og kuratorkompetanse er mer et unntak enn en selvsagt ressurs.

Bodø Biennale, et nyetablert tverrfaglig samarbeid mellom Bodø Arena for Dansekunst og Se Kunst, og har til hensikt å fremme visuell kunst og dansekunst med Bodø i sentrum 8.–11. september. I et omfattende program inngår et seminar som skal debattere en innovativ nordnorsk kunstscene, med større offentlig ansvar. Programmet omfatter også Se Kunsts jubileumsutstillingsproduksjon Mitt Landskap som speiler noen av endringene i kunstsynet, fra etableringen i 1976 til i dag. Temaet belyses i dialoger mellom senmodernismen og samtidskunsten. Prosjektet i sin helhet har en karakter hvor ressurser, kapasitet og kompetanse kommer i fokus for hvordan man kan nå et bredt publikum gjennom et innsikts-  og opplevelsesrikt formidlingsprogram.

Se Kunst i Nord-Norge markerer slik 40 år med landsdelsdekkende formidlingsarbeid med intensjon om å bidra til løft av den nord - norske kunstscenen.

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder | Se Kunst i Nord-Norge