Den 67. Nordnorske Kunstutstilling 2013

Med sine ærverdige røtter fra 1946, er det interessant å se at DNNK er igjen aktuell. De fleste slike utstillinger har sine sterke perioder og sine svake år, og det er hardt arbeid å snu tunge stunder (med økonomiske belastninger) til det konstruktive. Derfor er det positivt at kunstforeningen begynner å ta en kunstfaglig posisjon gjennom sitt arbeid med utstillingen.

KUNSTKRITIKK

DEN 67. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING 2013 (DNNK)
BODØ KUNSTFORENING 10.01- 03.02.2013. Tekst og foto: Ellen Sæthre-McGuirk, Professor i visuell kunst. 
Publisert 20.03. 2013 | SeKunstMagasin nr 01 2013

KUNSTKRITIKK
ROLIG POSISJONERING

Søkerantallet i år det største det har vært på 8 år; 178 søkere med 417 verk. Av dette ble 21 kunstnere utvalgt med 25 arbeider totalt. Hver kunstner er representert med et fåtall av arbeider, noe som styrker kvaliteten på utstillingen. De fleste arbeidene vist er solide og gjennomførte arbeider, med noen utvalgte høydepunkter. Hele 9 kunstnere er debutanter, og bevisst eller ubevisst er det en overvekt av kvinner representert.

 De utvalgte arbeidene bærer en felles undertone i det å utforske de underliggende venene som – på godt og vondt – ligger i oss mennesker. Denne undertonen er på papiret usedvanlig bred og virker villig til å favne mer eller mindre alt som kunne tenkes produsert. Men gjennom sitt utvalg har kunstforeningen klart å samle disse trådene på en god måte. Ikke ved å konstruere motpoler i det gode og det onde, men heller ved å la kunsten og kunstnere utforske menneskets svakere sider – fra det veldig vonde og det demoraliserende eller irrelevante, til det dagligdagse og reflekterende. Dette er ikke en bombastisk utstilling, men en utforskende og til tider introvert utstilling, som samtidig er personlig engasjerende og medmenneskelig.

 Pia Henriksens Skilt, to barn (2012) fanger denne essensen. Verket består av fire større ark med svarte påmalte felt. Feltene flyter innenfor arkenes ytre kanter, med få antydninger til å bryte disse grensene. Verkets tittel og utforming leker med ens fantasi i det man søker etter en inngang til å forstå verket. Henriksen påstår at når man vet alder og kjønn på kunstneren, tar betrakteren på seg briller som farger ens tolkning av arbeidene. "Hva kan oppstå," spør kunstforeningen, "dersom vi ikke har disse brillene på?" Det er interessant problemstilling, som forsterkes i utstillingen ved det minimale av informasjon som tilbys betrakteren i salene generelt.

 Juryens pris 2013 gikk til Hedvig Biong (f. 1985, Oslo) og Biong er en verdig vinner av prisen. Arbeidet, Om å ønske andre vondt (2011), er et større verk som består av 12 deler (maleri/tegning), montert med pusteromsavstand mellom hvert element. Denne anmelderen syns å se tydelige spor etter Biongs utdanning i fotografi (Kunst- og Designhøgskolen i Bergen). Noe som også synes å være en bevisst strategi fra kunstnerens side. Samtidig har Biong en habil strek, og hvert av de mindre arbeidene fungerer særs bra som kortere kommentarer i en større dialog. Dette samspillet mellom tegning, maleri og fotografi fletter seg inn i den større dialogen ved å spille på tid og sted, tilstedeværelse og avstand. Den større dialogen omhandler vold og hvordan vold kan omtales i kunst. Og tematisk viser verkets motiv til noe som har skjedd, uten å være eksplisitt. Verket er heller en elokvent og mangesidig refleksjon, og det hører hjemme et sted hvor allmennheten kan møte det.

Rent teknisk har kunstforeningen klart å fange bredt, med performance, tekstil, maleri, tegning, skulptur med mer. De utvalgte arbeidene har sterke aner av konseptkunst, men også her er det naturligvis stor spredning blant de utvalgte verkene. Monteringsmessig har kunstforeningen vist at den har falt til ro i sine lokaler; monteringen er balansert og delikat, selv om denne anmelder ikke holder av de valgte løsningene for de gulvplasserte arbeidene. Utstillingen lover likevel bra for den fremtidige utviklingen av DNNK, og nå kan man gå den neste DNNK i møte med høye forventninger. 

Les flere aktuelle saker