Kjetil Berge - "Breaking the ice"

Kjetil Berges kunstprosjekt startet allerede tre uker før Barens Spektakel åpnet. Da han og filmfotografen Andrei Kurochkin la ut på en vanvittig reise i en rusten engelsk iskrembil. Målet var å prate om global oppvarming ved å dele ut gratis iskrem. 

KUNSTKRITIKK

KJETIL BERGE - "BREAKING THE ICE" BARENTS SPEKTAKEL 5.02-20.02 2013. Tekst: Amalie Marie Selvik, kunstkritiker og frilans kunstskriben. Foto: Monica Anette Svorstøl.
Publisert 20.03. 2013 | SeKunstMagasin nr 01 2013

KUNSTKRITIKK
KUNST KAN IKKE LØSE KLIMAKRISEN

Turen gikk nordover fra London gjennom Russland via Murmansk, før den endte i Kirkenes. I løpet av reisen stoppet Kjetil Berge i byer og tettsteder for å dele ut gratis iskrem til folk – i bytte mot samtaler om været og den globale oppvarmingen.

Det gikk på russisk, norsk og engelsk
Breaking The Ice var Nordnorsk Kunstnersenters ekstra bidrag til årets Barents Spektakel. Stående som en utendørs installasjon på Kirkenes torv. Andrei Kurochkins dokumentarfilm av den tilbakelagte reisen ble vist i loop bak et av bilens sidevinduer. Det gjorde det mulig å betrakte Berges strabasiøse ferd og mange samtaler ved hjelp av et begrensende russisk vokabular. I et lystig og lett tilgjengelig verk berører Berge et alvorlig tema preget av mye humor, alvor, misforståelser og skepsis; – Gratis? Ingen ting er gratis! Iskrem? Hvorfor deler du ikke ut varm te? Hva jeg synes om været? Det er jo iskaldt! Hva – heter du Mitya? No, I said nice to "meet you"!

Ingen miljøaktivist
Breaking The Ice refererer ikke bare til å ta initiativ til en samtale – å bryte isen. Men også til den smeltende sjøisen i Arktis forårsaket av den globale oppvarmingen. Mangel på sjøis åpner for kommersielle seilingsruter i Nordøstpassasjen, som utfordrer de politiske målene om å beskytte miljøet i Arktis. Siste stopp på turen var Nikel syv kilometer unna den norske grensen hvor forurensningene markerer seg tydelig i landskapet.

Kjetil Berge er ingen miljøaktivist, men billedkunstner. Kunstneren prøver ikke å endre situasjonen ved å konfrontere folk med konsekvensene av industrialisering og global oppvarming. Poenget med reisen var meningsutvekslingen. Verkets kunstneriske verdier finner man i de mellom-menneskelige relasjonene det representerer, produserer eller foreslår. I det øyeblikket man deler kommunikasjon gjennom en samtale eller diskusjon realiseres kunstverket. I filmen triller den lyseblå isbilen gjennom grensekontroller og inn på bytorg. I møte med Kjetil Berge skravlet folk åpenhjertet, sang, var nysgjerrige og hjelpsomme.

Angår oss alle
Hvordan reagerer vi som publikum i møte med Berges oppmuntring til samtaler med den russiske naboen? Bare iveren etter få spise is i 25 minusgrader på åpningen, gjenspeiler interessen og oppmerksomheten Berge har fått for sitt distrige kunstprosjekt. De fleste bekymrer seg ikke over miljøet i hverdagen Men temaet opptar og angår oss alle. Klimakrisen handler om noe helt grunnleggende – våre egne relasjoner til omgivelsene, til naturen. Dette krever en erkjennelse for at vi må redefinere vårt forhold til omverden. Kan kunst inspirere til dette?

Enhver forbipasserende over torget under festivalen kunne la det bli en påminnelse, hver gang de hørte Kjetil Berges stemme fra filmen rope; "Besplatnoe morojenoe, besplatnoe morojenoe!" Gratis is, gratis is… på russisk.

Les flere aktuelle saker