Utstillingen "Fra Adelsteen Normann og Oscar Bodøgaard"

Utstillingen med Adelsteen Normann og Oscar Bodøgaard gir et godt grunnlag for refleksjon over ståsted og virkelighetsbeskrivelse.

KUNSTKRITIKK

"FRA ADELSTEEN NORMANN TIL OSCAR BODØGAARD", 13. JUNI – 18. AUGUST 2019, BODØGAARD KUNST & KULTUR, BODØ.
Tekst: Anki Gerhardsen – frilans journalist og kunstkritiker. Foto: Foto Bjørn Erik Olsen / Bodøgaard Kunst og kultur. 
Publisert 19.september 2019 | SeKunstMagasin nr 03 2019

KUNSTKRITIKK
Å FORTELLE OM VERDEN

Vi lever i en tid der nyansene har dårlige kår. Det tenker jeg på der jeg står og betrakter to helt ulike kunstverk som begge framstiller det kjente fjellpartiet Børrvasstindan i Bodø kommune. Det ene er spekket med detaljer. Gjengivelsen er nesten fotografisk, men allikevel fylt med en veldig patos slik maleriene gjerne var under nasjonalromantikken. Himmelen er lyseblå, klar. Der er en perfekt skydott. Noen reinsdyr beiter i det myrlendte landskapet under de steile, mektige tindene. Det formelig dufter av frisk Nordlandssommer, og ingen tvil finnes i verden.

Det andre maleriet er noe abstrahert. Detaljene er visket ut, men allikevel er fjellene lett gjenkjennelige. Framstillingen er formet av inntrykket landskapet gir. Paletten er gråblå, beige, grønn, og mer preget av stemning enn av virkelighet. Det er ro, det er fredfylt, men det kan når som helst bryte ut et uvær fra den mørke overflaten som utgjør himmelen. Alt kan altså endre seg.

Tilsammen gir disse to bildene en sammensatt beskrivelse av samme sted. De byr på ulike perspektiver og ulike narrativ som allikevel får stå side om side og minne tilskueren om at alt er relativt og alt flyter. Den påminnelsen trenger vi, vi som lever i en tid der polariseringen øker og verden deles opp i svart og hvitt. Også slik kan en kunstutstilling være viktig.

Samme verden, ulike blikk
Bildene er malt av henholdsvis Adelsteen Normann og Oscar Bodøgaard, og er en del av en større utstilling der disse to kunstnerne settes i dialog med hverandre. Den ene født i 1848. Den andre i 1923. Den ene død noen få år før den andre begynte sitt liv. De levde i hver sin tid, men begge er fra Bodø, begge malte, og begge malte først og fremst natur. En natur de altså fortalte svært ulike beretninger om, og opplevde på svært ulik måte. Sånn sett er denne utstillingen også en liten leksjon i kunsthistorie, og epokenes kjennetegn og typiske trekk.

Det er Harald Bodøgaard, maleren Oscar sin sønn, som har kuratert utstillingen, og han har satt sammen drøyt 30 kunstverk som gjennom sommeren har blitt vist på Bodøgaard – kunst & kultur. Han har også satt sammen en utstilling av musikeren Terje Nilsen sine tegninger, malerier og collager, men dette er montert i et eget rom.

Galleriet er egentlig i en slags limbotilværelse. Det er konkurs og ligger ute for salg. De tidligere driverne har allikevel fått lov av kreditorene til å holde dørene åpne for såvel Nilsen som denne dialogen mellom to av byens store billedkunstnere.

Arbeidene etter Oscar Bodøgaard har naturlig nok galleriet og familien tatt vare på, men i Bodø eksisterer også en stor samling med malerier av Adelsteen Normann. Denne byen er imidlertid så fattig på kunstinstitusjoner at samlingen foreløpig står på lager. Det er ganske trist å tenke på, og også derfor er denne utstillingen verdt å glede seg over.

Adelsteen Normanns maleri med beitende rein og Børrvassstindan i bakgrunn fra 1874. Oscar Bodøgaard Børrvassstindan, samme sted, ulik beretning. Adelsteen Normann var ferdig med sitt liv og virke da Oscar Bodøgaard ble født.

Kontakt over avstand
Det er helt klart stor avstand i uttrykket mellom de to kunstnerne, men allikevel er det en åpenbar dialog. Enten er det motivet som ligner, som for eksempel Sandhornet, en kjent og kjær fjelltopp i Gildeskål kommune. Eller så er det noe med lyset eller fargene. Begge har gitt sin kunstneriske opplevelse av såvel opprørt hav som midnattssol, fiskebåten, fiskere og det nordlandske landskapet, og kuratoren har lyktes i å skape et komplekst, men vakkert og interessant samspill.

Adelsteen Normanns fascinasjon over naturen uttrykkes gjennom det storslåtte og opphøyde, ja, tidvis er det en nesten religiøs begeistring som vi også ser i så mange av Normanns samtidige kunstnerskap som for eksempel Even Ulving (1863-1952), Thoralf Holmboe (1866-1935) og Otto Sinding (1842-1909).

Oscar Bodøgaard, derimot, jakter i mye sterkere grad på fornemmelsen, det sanselige og inntrykket av naturen. Utstillingen viser i tillegg tydelig hvordan han utviklet seg i nettopp denne retningen gjennom sitt kunstnerskap – fra det figurative da han var helt ung og fram til malerier som nesten helt slipper motivet og bare blir farger, lys og opplevelse.

Kunsthistoriens betydning
Bodøgaard – kunst & kultur har i tillegg til mye annet vist evne og vilje til å formidle historisk kunst. Det er et viktig arbeid, og i denne utstillingen fant jeg også en oppfordring til en større refleksjon. Men nå stenger altså galleriet dørene. Hverken kommunen eller fylkeskommunen vil kjøpe, og hvis galleriet forsvinner helt er det store spørsmålet hvem som skal gi publikum innblikk i byens egen kunsthistorie heretter.

Les flere aktuelle saker