L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

SE KUNST Årsmøte 20.mars 2020 i Bodø

Se Kunst i Nord-Norge utsetter gjennomføringen av årsmøte 2020 i Bodø. Dette på bakgrunn av faren for smitte av Covid-19 (koronaviruset).

ÅRSMØTE ER UTSATT
28.02.202014:47 SE KUNST

UTSATT

Velkommen til årsmøte 2020 som avholdes fredag 20.mars kl. 17:00-19:00 hos Atelier NŌUA, Storgata 56 i Bodø.

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett.

SE KUNST GIR REISESTØTTE til årsmøtets delegater med inntil 2 500 kr for reisekostnader over 500 kr. Reisestøtte gjelder for medlemmer som driver på frivillig basis.

Sakspapirer sendes ut til medlemmer pr. mail 3 uker før årsmøte. Delegater vil også motta sakspapirene i posten.

Påmelding til årsmøte:
Send påmelding til årsmøte til post@sekunst.no