Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte 29.april 2022

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å delta med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett.

ÅRSMØTE 2022
26.01.202214:47 SE KUNST

 

Sakspapirer sendes ut til medlemmer pr. mail 3 uker før årsmøte.

Møtet avholdes fysisk i Bodø. Mer informasjon kommer