Se Kunst i Nord-Norge årsmøte 2021

Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte i Bodø 10. september

12.03.202114:47 SE KUNST

Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte i Bodø 10. september kl. 17:00

Et fagseminar med tema kunst og økologisk økonomi er under planlegging og vil foregå samme helg.

Sett av dato allerede nå!

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å delta med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett. Sakspapirer sendes ut til medlemmer pr. mail 3 uker før årsmøte. 

Nærmere informasjon og påmelding kommer!