Annonsere i Se Kunst Magasin?

Se Kunst Magasin er for mange en helt essensiell kilde til innsikt og kjennskap om aktuelle kunstutstillinger, prosjekter, arrangementer, utlysninger, eller annen aktivitet på kunstscenen i nord.

Dette gjør vi gjennom å produsere og publisere nyheter, utstillingsomtaler, kunstnerintervjuer, reportasjer og uavhengig kunstkritikk, skrevet av dyktige skribenter, journalister og kunstkritikere med kunstfaglig kompetanse bosatt i nord.

Som eneste tidsskrift for kunst i Nord-Norge har vi inntatt en nasjonal posisjon som formidler av kunstscenen i nord. Se Kunst Magasin har et sterkt nordnorsk feste med lesere og abonnenter i Nordland, Troms og Finnmark, og et stort antall abonnenter blant privatpersoner, kunstinstitusjoner og kulturaktører i resten av landet.

Se Kunst Magasin distribueres i hele Nord-Norge
Vi sender tidsskriftet rett i postkassen til våre abonnenter, og distribuerer til offentlige kunst- og kulturinstitusjoner som kulturhus, biblioteker, universiteter, kunstmuseer, kunstakademier og kunstskoler m.fl. Bladet ligger derfor fremme i hyllene på gallerier, kunstsentre og kunstforeninger, i hele Nord-Norge og landet for øvrig, samt enkelte kunstinstitusjoner i Sverige, Danmark og Island.

Se Kunst Magasin gis ut av Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) og har redaksjon i Bodø. Magasinet har fire utgivelser i året og trykkes i et opplag på 1600.

Når du annonserer i Se Kunst Magasin synliggjør du ditt budskap til:
- Et stort allment kulturinteressert nordnorsk publikum.
- Etablerte kunstnere og unge utøvere.
- Profesjonelle aktører innen kunst og kulturlivet lokalt, regionalt, og nasjonalt.
- Næringsliv og beslutningstakere innen det regionale kulturlivet.

Gratis nettannonse
Kjøper du annonseplass i Se Kunst Magasin får du annonsen din på nett – gratis av oss – i perioden for den aktuelle utgivelsen (3 måneder). Annonsen blir publisert på https://sekunst.no/Kunstguide-Nord

Kunstguide Nord
Er en ny digital oversikt over utstillinger og visningssteder i Nord-Norge. Den oppdateres kontinuerlig med informasjon om aktuelle og kommende utstillinger, og har en omfattende oversikt over de forskjellige kunstarenaene og utstillingsstedene som finnes i Nord-Norge.

For bestilling, spørsmål og innlevering av annonsemateriell ta kontakt med Amalie Marie Selvik, redaktør på e-post: magasin@sekunst.no eller mobil: 975 18 924

Priser, annonseformater og datoer for utgivelser (Last ned PDF)