L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Annonsere i Se Kunst Magasin?

Se Kunst Magasin er det eneste kunstmagasinet basert i Bodø som formilder og synliggjør virksomheten til kunstnerdrevne aktører og institusjoner i det profesjonelle kunstlivet i Nordland, Troms og Finnmark. Dette gjør vi gjennom å produsere og publisere redaksjonelle nyhetsartikler, dybdeartikler, omtaler, kunstnerintervjuer, reportasjer og uavhengig kunstkritikk skrevet av dyktige skribenter som har vokst frem i landsdelen de siste årene.

08.12.201910:54 SE KUNST

Magasinet gis ut av Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) og har redaksjon i Bodø. Et abonnement er gratis. Magasinet har fire utgivelser i året og trykkes i et opplag på 1800. Magasinet kan lastes ned som PDF på nettsiden sekunst.no, hvor man også finner all kunstkritikk og andre saker fra magasinet publisert. 

Se Kunst Magasin distribueres i hele Nord-Norge. Se Kunst Magasin sendes ut i postkassen til 1500 abonnenter. Bladet ligger også fremme i hyllene hos om lag 50 kunstforeninger, museer, gallerier, kunstsentre, biblioteker, universiteter, fylkeskommuner og kunstskoler m.fl.

Å annonsere i Se Kunst Magasin betyr å få synligjort ens budskap til:

• Et stort allment kulturinteressert nordnorsk publikum
• Kunstnere
• Kulturarbeidere og profesjonelle aktører innen kunst og kulturlivet lokalt, regionalt, og nasjonalt
• Næringsliv og beslutningstakere innen det regionale kulturlivet
• Kunstforeninger og gallerier
• Aktører innen kunstfeltet
• Offentlige myndigheter og større nasjonale institusjoner

Er det ønskelig å benytte sekunst.no som en informasjonskanal for å annonsere aktiviteter, arrangementer og utlysninger, eller en mer fremtredende synlighet overfor våre lesere?

Da kan vi tilby nettannonser til gode prisavtaler for kulturaktører og visningssteder. For de som kjøper annonseplass i papirutgaven av magasinet vil i første halvdel av 2020 få annonsen sin på nett – gratis av oss.

For bestilling, spørsmål og innlevering av annonsemateriell ta kontakt med oss:

Amalie Marie Selvik | redaksjonssekretær og annonseansvarlig | Tlf: 97518924 | magasin@sekunst.no

Annonseformat/priser:

Helside 
Bredde 200 x Høyde 255 mm 
Kr. 5 000,- 

Halv side
Høydeformat: 94 x 255 mm  eller
Breddeformat: 200 x 121,5 mm
kr. 2 800,-

Kvart side stående
Bredde 94 x Høyde 121,5 mm
kr 2 500,-

Baksiden
Bredde 200 x Høyde 220 mm
kr 5 800,-

Se illustrasjon annonsemaler

Utgivelser 2020:


Utgave 1
Bestille plass: 31.janauar     
Materialfrist: 11.februar  
Postgang: 20.mars  

Utgave 2
Bestille plass: 04.mai      
Materialfrist: 12.mai  
Postgang: 19.juni  

Utgave 3
Bestille plass: 03.august      
Materialfrist: 18.august  
Postgang: 28.september

Utgave 4
Bestille plass: 27.oktober      
Materialfrist: 03.november  
Postgang: 14.desember