Se Kunst Magasin nr 02 og 03 august 2016

Se Kunst Magasin Jubileumsutgave SE KUNST 40 år. (1976-2016).

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Kunst Magasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen.

SeKunstMagasin er et gratis abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året.

Vil du tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no

SeKunstMagasin nr 02 og 03 juni 2016