Se Kunst Magasin nr 01 mars 2019

Denne utgaven inneholder kritikker av Barents Spektakel 2019 «THE WORLD’S NORTHERNMOST CHINATOWN!» Kritikk av utstillingen "Mørketida/Darkness Time" som ble vist i Lofoten 09.-17.februar. Les også kritikk av den 73.Nordnorske kunstutstilling som bl.a. ble vist i Bodø i februar. I tillegg inneholder utgivelsen andre aktuelle saker om kunstscenen i Nord-Norge.

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Se Kunst Magasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen. SeKunstMagasin er et gratis abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året.

Les hele magasinet online eller som nedlastbar PDF.

Har du lyst til å tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?

Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no

SeKunstMagasin nr 01 mars 2019