Se Kunst Magasin nr 04 desember 2017

I denne utgaven kan du Lese om hva skjedde med den nordnorske kulturavtalen 2018–2021. Les Kunstkritikk av Lofoten internasjonale kunstfestival, og Kven Connection utstilling. Les om utsmykkingen av nye Baksalen skole i Hammerfest hvor Inger Sitter,"Komposisjon i gult", 1961-62 og Marianne Hurum, "Smi og Sveve", 2017, er med på å gi identitet og karakter til skolen som helhet.

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
SeKunstMagasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen. SeKunstMagasin er et gratis abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året. 

Har du lyst til å tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?

Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no

SeKunstMagasin nr 04 desember 2017