Se Kunst Magasin nr 03 september 2018

Les om Bodø Biennale som har byutvikling som den røde tråden i biennalen for 2018, Les om lydkunst i Tromsø og kunstkritikk av Festspillutstillingen 2018. Kunstkritikk - Aase Texmon Rygh - Evighetens Form

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Se Kunst Magasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen. SeKunstMagasin er et gratis abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året.

Har du lyst til å tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?

Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no

SeKunstMagasin nr 03 september 2018