Se Kunst Magasin nr. 01 mars 2021

I marsutgaven kan du lese et portrettintervju med kunstner Trygve Luktvasslimo som er aktuell med utstilling og hørespill om skandaløse ledere i kulturlivet. Susanne Hætta har intervjuet Inghild Karlsen om fascinasjonen for ullfilt, hennes karriere innen installasjonskunst og aktuelle utstillingsprosjekter i 2021. Det var få journalister som fikk reise til Kirkenes og Barents Spektakel i februar. Hilde Sørstrøm har skrevet både kritikk og reportasje om å arrangere internasjonal kulturfestival under en global epidemi. Øystein Voll og Marianne Røysum Kleven har begge skrevet kunstkritikk om to av vinterens mest spennende kunstutstillinger.

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Se Kunst Magasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen. Se Kunst Magasin gis ut 4 ganger i året.

Fra og med neste utgave (juni-utgaven) kommer tidsskriftet ut i nytt design, det er gitt plass til flere aktuelle saker, og antall sider økes til nesten det tredobbelte for å gi en best mulig leseropplevelse. Vi innfører betalende årsabonnement fra og med juni-utgaven. 
Mer om priser og bestilling her

Har du lyst til å tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?
Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no