Se Kunst Magasin nr 01 mars 2018

I denne utgaven kan du lese om en populær skulpturutstilling av den kjente kunstneren Aase Texmon Rygh. Les kunstkritikk av Ane Hjort Guttu filmswritings og om en annerledes fotballopplevelse "Trade low – Score high" som er en omtale av Barents Spektakel 2018.Les intervju om nytt prosjekt med kurator Hilde Methi og omtalen av sagastallamat aiggiid čađa – dialog i tid, hvor kunstnere er i dialog med vond fortid.

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
SeKunstMagasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen. SeKunstMagasin er et gratis abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året. 

Har du lyst til å tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?

Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no

SeKunstMagasin nr 01 juni 2018