L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

SKINNBLAD nr.01 mars 2011

18.03.201115:15 SE KUNST

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Se Kunst Magasin inneholder faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen.
Magasinet er et gratis abonnementsmagasin og gis ut 4 ganger i året.
Har du lyst til å tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?Ta kontakt med oss
via magasin@sekunst.no

SKINNBLAD nr.01 mars 2011