"Jeg er mangfoldig" Festspillutstillingen 2021

Festspillutstillingen 2021 «Jeg er mangfoldig» tar for seg forholdet mellom ulike arters måter å være i verden på, og det komplekse samspillet dem imellom. Det dreier seg om både mennesker, andre dyr, planter, sopp og mikroorganismer. Dette åpner opp for en kunstutstilling med en rekke fremtredende samtidskunstnere fra nordområdene som skal overraske gjennom fabulering, sanselighet og uventede sammenstillinger. John Cage kommer også.

ARTIKKEL

«JEG ER MANGFOLDIG» FESTSPILLUTSTILLINGEN 2021, 19. JUNI – 25. JULI, GALLERI NORD-NORGE
Tekst: Øystein Voll – kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
Publisert 15.juni 2021 | Se Kunst Magasin nr 02 2021

SPEKULASJON, MUSIKK OG POESI

Foto: Gerd Aurell
Gerd Aurell, Norsk flora, 2021, blyant på papir. Dette er en tegneperformance hvor Aurell skal tegne alle plantene fra boka «Norsk flora» av Rolf Nordhagen ovenpå hverandre. Men siden det er usikkert om kunstneren kommer seg til Harstad er allerede tegningen påbegynt. 


Tittelen «Jeg er mangfoldig» er hentet fra et videoverk av Viktor Pedersen. Han er én av flere enn tjue kunstnere som er invitert til å delta på årets festspillutstilling på Galleri Nord-Norge i Harstad. Festspillene i Nord-Norge har i år invitert Nordnorsk kunstnersenter til å ha det kunstneriske ansvaret for årets festspillutstilling, som er kuratert av Karolin Tampere og Torill Østby Haaland.

- Vi ønsker å sette søkelyset på forholdet mellom mennesker og dyr, men også menneskers forhold til organismer så små at vi ikke kan se dem. Vi er interessert i det som kalles symbiotiske eksistenser og organismer i samspill, forklarer Tampere.

- Vi opplever at dette er noe alle har et forhold til, nå som verden er i den tilstand den er i. I vår undersøkelse av tematikken har vi hentet kunnskap fra ulike fagfelt, alt fra biologi og geologi til filosofi, sier Østby Haaland.

Kuratorene er opptatt av det som rører seg rundt oss og hvordan vi blir fanget i tiden. De ønsker å formidle en bevissthet om det som skjer i verden. Alle levende organismer er sammenvevd med hverandre, inkluder oss mennesker, og akkurat nå preger et usynlig virus livene og tilværelsen våre.

-Vi ønsker å vise kunst for et publikum som ikke nødvendigvis er vant til å oppsøke kunstutstillinger. Vi ønsker at de som besøker utstillingen både kan spørre og finne svar i møte med kunsten. Publikum kan glede seg til et møte med fabulerende og sanselig kunst som vil overraske og utfordre, sier kuratorene.

Iselin Linstad Hauge, The Boundary Object, 2019. Videoarbeidet er en nærstudie av berøring mellom mennesket og et domestisert dyr; grisen. Mennesket som tar på dyrekroppen, klapper den, og dyret som blir tatt på, berørt.

Kunstnere med tilknytning til nord
Tampere og Østby Haaland forteller at tematikken kom først, men at de parallelt også hadde konkrete kunstnere i tankene.

- Mange kunstnere er opptatt av og interessert i samspill mellom mennesker og natur, og jobber sentralt med dette i sitt kunstnerskap, forteller kuratorene.

Utstillingen som åpner 19. juni vil presentere en stor bredde av kunstprosjekter, uttrykk og formspråk. Festivalpublikummet vil kunne oppleve både lydkunst, skulptur, video, tegning, performance og skulpturer.

-Vi opplever at mangfoldet blir understreket når vi viser ulike typer verk av mange kunstnere. Vi ønsker å ha en polyfoni av stemmer, og vi vil være både over og under vann. Vi vil presentere spekulasjon, musikk og poesi, sier Østby Haaland.

Kuratorene har invitert både regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere til utstillingen.

-Flere har en eller annen tilknytning, eller forankring i Nord-Norge, selv om de ikke er herfra eller for tiden bor i nord, forteller Tampere.

En av kunstnerne som deltar i utstillingen er Eva Bakkeslett. Hun er bosatt på Engeløya i Steigen utenfor Bodø. Hun har lenge vært interessert i insekter, særlig bier, og er opptatt av kompost og mikroorganismer.

-I utstillingen skal hun vise et videoverk om bier, samt en videoinstallasjon med direkteoverføring fra en kompost hvor mark er i full sving med bearbeiding av innholdet, avslører kuratorene.

John Cage
Men hvor kommer John Cage (1912-92) inn i bildet? Han var riktignok komponist og har dermed en link til musikk og festspill. Men hvilken plass kan han ha i en en utstilling som kretser om symbiotiske eksistenser?

- Cage var svært opptatt av matsopp, og i fjor kom boken «A Mycological Foray» ut. Denne kunstboken med materiale fra 1970 og -80-tallet inneholder tekster og akvareller fra da Cage samarbeidet med kunstner Lois Long og mykolog Alexander H. Smith om boken, forteller Tampere.

- Cage skal ha uttalt at det å se på sopp skjerper konsentrasjonen. Og nettopp sopp som symbiotiske organismer er et poeng her. Sopp danner nettverk under jorden og er med i et slags kommunikativt nettverk mellom ulike organismer på denne måten. Det er biologisk viktig, men også en form for poesi, sier kuratorene.

Lyden av økosystemet
Lydkunstner Jana Winderen har i mange år jobbet med å dokumentere lyd under vann og benytter avansert lydopptaksteknologi for å fange lydfrekvenser av marine dyreliv som ligger utenfor vår evne å høre. Hennes bidrag i utstillingen «Jeg er mangfoldig» er en lydsinstallasjon fra 2017/18.

- Dette er en komposisjon med lydopptak fra iskanten i Barentshavet. Kunstneren er svært opptatt av livet i, og ved, denne bestemte iskanten, forteller Østby Haaland.

- I Winderens lydinstallasjon kan vi lytte til lyden av reker, og til lyden av økosystemet i havet. Dette er nydelige komposisjoner fra havområder som er svært sårbare og dagsaktuelle i olje- og miljøpolitiske diskusjoner, forteller Tampere og Østby Haaland.

En rekke kunstopplevelser
I tilknytning til festspillutstillingen vil det være et offentlig program i løpet av festspilluka, og de besøkende kan oppleve både musikk, film og performance i galleriet.

- Radio Harstad vil sende tidligere podcast episoder av «Folk & Dyr» laget av de to kunstnerne Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen. I utstillingen kan publikum også lytte til fem helt nye episoder fra Salten. Senere i festivaluka skal «Folk & Dyr» lages som et direktesendt radioprogram et sted i byen, sier Tampere.

På åpningsdagen vil Simon Daniel Tegnander Wenzel holde et lekent performance-foredrag, «Thoughts on Distillation: On Mute Mutiny» (2021), om historiske beretninger av destillering og alkymi, og tradisjoner rundt bruken av naturlige materialer til fremstillingen av parfyme veves sammen med personlige erkjennelser i et assosiativt tankekart.

Festspillutstillingen «Jeg er mangfoldig» vil romme noen av de samme kuratoriske grepene som Tampere og Østby Haaland gjorde under LIAF - Lofoten internasjonale kunstfestival i 2019.

-Vi tar med oss noe av den samme tankegangen om at alt henger sammen – hav og land, miljø og organismer. De som besøkte LIAF i 2019 vil derfor gjenkjennende noen elementer her i festivalutstillingen, påpeker kuratorene.

De siste ti årene har Festspillene i Nord-Norge samarbeidet med ulike regionale kunstinstitusjoner og kuratorer. Tidligere har kurator Joakim Borda ved Nordnorsk Kunstmuseum og The Anchorage Museum, samt UiT Norges Arktiske museum og kurator Carola Grahn, stått bak solide utstillinger under festspillene.

-Det er viktig for Festspillene å samarbeide med regionale aktører innen alle kunstfelt. Vi er Festspillene i Nord-Norge. Det er en del av vårt oppdrag å samarbeide, løfte opp og fokusere på de regionale aktørene på den ene siden, og samtidig tilby et internasjonalt perspektiv opp mot disse aktørene på den andre siden, sier festspillenes direktør Ragnheidur Skuladottir.

Hun forteller videre at samarbeid er del av festspillenes DNA.

- Vi ville ikke, og ønsker ikke, å eksistere uten samarbeid med regionale aktører. Sammen kan vi realisere så mye mer enn vi kan alene. Det er viktig både for publikum og kunstnere. Vi vil derfor fortsette med å samarbeide med andre aktører om utstillingen i kommende år, gitt at det styrker vårt program og tematikk for hver festival, forklarer Skuladottir.

Festspillutstillingen står helt frem til 25. juli. Festspillene i Nord-Norge 2021 skjer i perioden 19. – 26. juni, og skal kjøre full festival i år.

KUNSTNERE SOM DELTAR I «JEG ER MANGFOLDIG»
Allora & Calzadilla, Annika Eriksson, Antti Tenetz, Atelier Éditions, Camilla Renate Nicolaisen, Daniel Slåttnes, Eva Bakkeslett, Egill Sæbjörnsson, Gerd Aurell, Inghild Karlsen, Iselin Linstad Hauge, Jana Winderen, Jean Painlevé, Jenna Sutela, John Cage med Lois Long & Alexander H. Smith, Matti Aikio, Mercedes Mühleisen, Michelle-Marie Leteliér, Outi Pieski, Simon Daniel Tegnander Wenzel, Viktor Pedersen, Yngvild Færøy & Søssa Jørgensen og Åsa Sonjasdotter.