Har Bodø 2024 glemt det visuelle kunstfeltet?

Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024 er en spennende mulighet for kunst- og kulturliv i Nord-Norge. Men, fra kunstfeltet kommer det kritikk om at Bodø 2024 ikke evner å kommunisere godt nok med lokale og regionale kunstfeltet.

ARTIKKEL

Artikkelen publiseres i sin helhet i kommende desemberutgave av Se Kunst Magasin Nr. 4 / 2021

Nå er det to år til 2024. Rekker man å komme i mål med det som er under planlegging? Og hvilket mandat får det kunstneriske rådet som ble utnevnt i oktober? Øystein Voll har snakket med kunstner og profesjonelle aktører i kunstfeltet i Nordland om kritikken, og tatt en prat med direktør for Bodø 2024 André Wallan Larsen og Bente Andersen fra Samovarteateret som er et av medlemmene i det nye kunstfaglige rådet.

Les hele artikkelen i kommende desemberutgave av Se Kunst Magasin Nr. 4 / 2021.

Se Kunst Magasin presiserer: I artikkelen «Har Bodø 2024 glemt det visuelle kunstfeltet?» som stod på trykk i Se Kunst Magasin Nr. 4 / 2021, ble direktør i Bodø2024 André Wallann Larsen intervjuet. Flere kilder ble kontaktet i ettertid av intervjuet og kritikken som da kom fram ble ikke forelagt direktøren for Bodø2024 for kommentar. Se Kunst Magasin beklager at premissene for intervjuet ikke var tydelig nok fremlagt og at sitatene er tatt ut av sammenheng. 

Abonnement bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

KAMPANJEPRIS FOR FØRSTE ÅR MED BETALT ABONNEMENT

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr / Motta tre eks. av fire utgaver i året.

Enheltutgaver kr. 105,-

Relaterte artikler