Redning for Kunstnerhuset Sortland

Kunstnerhuset Sortland har stått til disposisjon for det frie kunstfeltet i Vesterålen siden 1990-tallet. I høst vedtok Sortland kommune å selge huset, etter at Kulturfabrikken takket nei til videre drift.

SE KUNST MAGASIN

Tekst: Øystein Voll – Kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
Foto: Linn Pedersen, Jan Freuchen, Sigrid Bjørbekkmo
Publisert juni | Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2021

«Det er da vel ingen som spør om hvem som eier huset hver gang man er på besøk et sted», skal en kommunestyrerepresentant fra FrP ha uttalt under en debatt da salg av Kunstnerhuset Sortland ble diskutert sist høst. Det har representanten kanskje rett i. Men at spørsmålet rundt eierskap har stor betydning når det er snakk om et hus for det frie kunstfeltet i Sortland og Vesterålen er helt klart. Vedtaket førte nemlig til storstilt mobilisering i byens kunstmiljø. 

Stemoderlig behandlet

En av ildsjelene er Harry Pedersen, som er svært skuffet over at kommunen ville selge og dermed trekke seg ut av driften i Kunstnerhuset. Pedersen var rådmann i Sortland da huset ble kjøpt for 30 år siden.

- Jeg så allerede da store muligheter for hva huset kunne bety for kunstmiljøet i kommunen og regionen. Jeg ser fortsatt et stort potensial i både selve bygningen og Kunstnerhuset som konsept.

Det verneverdige trebygget har vært i Sortland kommunes eie siden 1990. I kommunen har det flere ganger vært diskusjoner rundt eierskap og drift av huset, og Kulturfabrikken Sortland har stått for driften siden 2014. Men manglende interesse fra kommunen og manglende muligheter fra Kulturfabrikken har ført til små tilskudd – og veldig trange kår. Derfor mener mange at Kunstnerhuset har blitt stemoderlig behandlet.

Flere ganger i løpet av de siste tretti årene har det vært på tale å selge huset. Et flertall mot salg i kommunestyret har inntil sist høst forhindret dette. Argumentasjonen har vært at man har ment at det offentlige burde kunne tilby kunstnere et sted å arbeide, og publikum en arena for å oppleve kunstutstillinger i byen.

Krefter i Sortlands kunst- og kulturliv, representert med Kunstnerhusets venner med ildsjelen Jørun Drevland i spissen, har gjennom årene forsøkt å få politikerne til å satse på huset. Når likevel Kunstnerhuset har lidd under manglende bevilgninger til drift og vedlikehold er det kanskje på tide å la en annen eier få prøve seg. Så da kommunestyret i november vedtok å legge Kunstnerhuset ut for salg på det frie eiendomsmarkedet satte det fart i det lokale kulturmiljøet. For kommunen vedtok samtidig en klausul om at kjøper ikke skal drive huset kommersielt, men at det skal brukes til kunst og kulturformål.

Gerdas Hus Kunstnerhuset AS

Allerede i mai 2020 kom forvarselet, da Kulturfabrikken gav klar beskjed om at de ikke ønsket å drifte Kunstnerhuset videre. Ildsjeler startet et arbeid med å kartlegge byggets potensiale og muligheter for kunstlivet. Blant annet ble en prosjektbeskrivelse kalt «Kunstnerhuset 2.0» overlevert til kommunestyret i september 2020, og var undertegnet av en rekke kunstnere, musikere og lokale kulturaktører.

Her ble Kunstnerhuset 2.0 skissert som en arena for kunst og kultur i Vesterålen. Dette ville profilere Sortland som en attraktiv kommune for kunstnere og kulturarbeidere å bo og jobbe i. Samtidig ville dette kunne bidra til utvikling av kunstmiljøet i Sortland og Vesterålen. Kunstnerhuset 2.0 kunne også bidra til å skape kontakt mellom visuelle kunstnere og kulturarbeidere bosatt i Vesterålen og utflyttede vesterålskunstnere og andre kulturmiljøer.

Harry Pedersen. Foto: Jan Freuchen

Harry Pedersen og en engasjert, dedikert gjeng av lokale kulturpersoner dannet senere aksjeselskapet Gerdas Hus Kunstnerhuset AS. I vinter ble privatpersoner og næringsliv oppfordret til å kjøpe aksjer for å samle inn nok penger til å komme med et bud på huset. I april ble salget realisert, og Gerdas Hus Kunstnerhuset AS fikk kjøpe bygningen og konseptet for 500.000 kroner. Prisantydning fra kommunen var på 1.800.000 kroner, og med en slik pris ville Kunstnerhuset hatt en langt trangere fødsel med tanke på økonomisk handlingsrom enn de nå har.

- Nå er jeg glad over å få være med å starte opp Gerdas Hus Kunstnerhuset AS, og sørge for at det ærverdige bygget fylles med liv og aktivitet igjen, forteller Harry Pedersen, som er blitt styreleder i Gerdas Hus.

Endelig i gode hender

Nå har styret i det nyopprettede og private selskapet Gerdas Hus Kunstnerhuset AS overtatt eierskapet. Styret har over 150 aksjonærer med seg i oppstarten av selskapet, og har på kort tid skaffet nærmere en halv million kroner i startkapital. Dermed kan det altså se ut til at Kunstnerhuset Sortland går en lysere framtid i møte. De har store planer for hva de ønsker å fylle huset med.

Gerdas Hus Kunstnerhuset AS har tatt navnet etter Gerda Ellingsen, som i sin tid var pådriver for oppføring av en sykestue i Sortland, og i 1910 ble bygget reist. Bygningen er vernet, og inkludert i Kulturminneplan for Sortland kommune 2020-2030 som et viktig kulturminne.

Sortland kommune klausulerte salget og stilte krav om at huset fortsatt skal brukes til kunst- og kulturformål, og at driften skal være non-profit. Kommunen har også sikret seg gjenkjøpsrett dersom nåværende eier skulle ønske å selge igjen.

Fem pilarer

-Vi har et klart mål om hva vi ønsker å få til. Bygget er utvendig fredet, og kommunen har ikke fulgt opp utvendig vedlikehold, selv om bygget anses som et viktig kulturminne. Å ta vare på dette bygget er viktig for trehusbebyggelsen fra rundt år 1900. Kunstnerhuset blir derfor viktig både med tanke på kulturminnevern og for å være et kraftsentrum for visuell kunst, ikke bare for Sortland, men for hele Vesterålen, sier Pedersen.

Med utgangspunkt i klausulen fra kommunen ved salget har Gerdas Hus utformet en visjon basert på fem pilarer: Kunst og kultur, Ungdom og barn, Natur og miljø, Sted og utvikling, Trivsel og transformasjon – KUNST.

Styret ønsker et samarbeid med andre aktører når det gjelder kunst og kultur.

-Det er naturlig å tenke samarbeid i regionene Vesterålen og Lofoten, men også nasjonalt, for eksempel når det gjelder å tilby kunstnerresidenser. Kanskje kan vi få til et samarbeid med kulturhovedstad Bodø 2024, som ønsker å ha en distriktsprofil. Kanskje vil vi invitere oss selv til partnerskap med kommunen, for å stimulere til videre utvikling av visuell kunst i Sortland, sier Pedersen

For å nå barn og unge ønsker Gerdas Hus samarbeid med barnehage og skole.

-Vi ønsker å iverksette tiltak for barn og ungdom, både med kunst som formidlingsform, men også innen temaer som natur og miljø, og stedsutvikling og demokrati, forteller styrelederen.

Aktivitet og arbeidsgrupper

-Vi i styret ønsker full aktivitet i fire etasjer, og en mer fleksibel utforming av lokalene. Vi vil at huset kan brukes dag og natt året rundt av voksne, barn og unge gjennom å tilby lokaler til seminarer, selskaper, møterom og kontorer. Alt dette i tillegg til mer typiske kunst- og kulturtilbud som utstillinger, atelierer, verksteder, bibliotek og café, sier Pedersen.

Styret blir ansvarlige for eiendom og drift, og skal i hovedsak jobbe for å styrke økonomien.

- Vi skal derfor opprette to arbeidsgrupper. Den ene gruppen skal ha ansvar for kunst og kultur, liv og røre, og at noe skjer i huset. Den andre gruppen får ansvar for restaurering og vedlikehold av det verneverdige bygget. Styret har som mål å oppnevne de to arbeidsgruppene før sommeren.

- Her skal ting skje, og her skal folk trives, avslutter styrelederen.

Kunstnerparet Linn Pedersen og Jan Freuchen har sin arbeidsplass i Kunstnerhuset. Foto: Sigrid Bjørbekkmo

Vil styrke kunstmiljøet

I de siste to årene har tre kunstnere hatt arbeidsplassen sin i Kunstnerhuset. Filmskaper Eva Charlotte Nilsen og kunstnerne Linn Pedersen og Jan Freuchen har alle base i Sortland og ønsker å fortsette med det. Freuchen er billedkunstner og skulptør og Pedersen er fotograf.

Linn Pedersen er født og oppvokst i Sortland og forteller at Kunstnerhuset har vært viktig for henne både som ung på vei til å bli kunstner, og nå når hun har kommet hjem igjen etter å ha bodd flere år ute, i Berlin, Oslo og Kristiansand. På grunn av Kunstnerhuset føler Pedersen at hun har vokst opp i et kunstnerisk sentrum.

- For over tjue år siden så jeg kunstverk av blant annet Tommy Olson og Vibeke Tandberg i en utstilling i Kunstnerhuset, som del av en turnerende Riksutstilling. Det var definerende for meg å møte samtidskunst på hjemmebane på denne måten. Da jeg noen år senere var student kunne jeg i 2004 vise min egen kunst i Kunstnerhuset i en utstilling sammen med en medstudent, forteller Pedersen.

-Kunstnerhuset er viktig. Men jeg opplever at politikerne ikke har sett verdien i huset, og at de dermed ikke har støttet det frie kunstfeltet i kommunen. I både Kristiansand og kommunene i Lofoten opplever jeg at det legges bedre til rette for kunstnere. Det bidrar til at det dermed er mulig å tenke at kunst og kultur også er næring.

Linn Pedersen og de andre kunstnerne ser med forventning fram mot at Gerdas Hus og folket bak det nystartede selskapet skal gi Kunstnerhuset et løft, slik at kunstnere og publikum får et sted å møtes.

-Det handler egentlig om hva man vil med byen, og hvilke planer man har for framtiden, avslutter Linn Pedersen.

Årsabonnement og enkeltutgaver bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr. / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enkeltutgaver 105 kr.

Betalingsalternativer:

Faktura eller
Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille abonnement gjennom oss, ta kontakt så ordner vi det!

Kontakt redaksjonen: magasin@sekunst.no eller post@sekunst.no