Utstillingen «Havet der vi møtes» av Ragna Misvær Grønstad

I store tresnitt av Ragna Misvær Grønstad møtes livet over og under havoverflaten med noen av verdens mest kjente intellektuelle tenkere. Denne vinteren har «Havet der vi møtes» vært én av utstillingene presentert langs den 67. breddegrad i visningsrommet til Prosjekt 67 – en skipscontainer ombygd til kunstgalleri.

KUNSTKRITIKK

RAGNA MISVÆR GRØNSTAD «HAVET DER VI MØTES» PROSJEKT 67, NORD UNIVERSITET, BODØ, 26. MARS – 21. APRIL 2021Tekst: Sofia Lång. Foto: Gøran Moya / Prosjekt 67
Publisert for Se Kunst Magasin nr 02 2021

KUNSTKRITIKK
På bunnen av sjøen vokser tanken seg stor

Det arktiske prosjektet har base i Bodø, og det lille nomadiske visningsrommet har vært plassert ved småbåthavna, og i Solparken i Bodø sentrum, samt ved Jektefartsmuseets i naturskjønne omgivelser. Denne gangen står konteineren utenfor Nord universitet, campus Bodø og inneholder et utvalg verk fra Ragna Misvær Grønstad sin serie Saltvannsblomstene fra 2018.

Den sortmalte containeren med innervegger i en sterkt grønngul fargenyanse er godt synlig fra hovedinngangen. Misvær Grønstads bilder med sin kontrastrike fremtoning fungerer som et blikkfang for de få studentene og ansatte som ferdes på et delvis corona-nedstengt campus.

Det er ikke de store svarte tresnittene på hvite ark vi får se, men hennes matriser – selve trykkplatene med motivet skåret inn – og som danner speilbilder av de svarthvite tresnittene som hun de siste årene har vist i det omreisende utstillingsprosjekt «Et indre sàiva».

Fra samisk arv til samfunnskritikk

Misvær Grønstad arbeider i hovedsak med grafiske trykketeknikker, men beveger seg også hjemmevant i det språklige, med tekstfragmenter og samtidsdikt som en del av sitt kunstneriske arbeid. Et ord Misvær Grønstad ofte benytter for å beskrive sin kunstneriske tilnærmingsmåte er imaginarium. Noe som er langt mer poetisk enn akvarium som jeg kommer til å tenke på når jeg står og ser inn gjennom panoramavinduene til containeren. For hvordan skal Misvær Grønstads imaginarium, hennes imaginære verden – som strekker seg fra havens bunn til hele universet og dets minste partikler, fra samisk arv til filosofiske og samfunnskritiske refleksjoner – få plass i en liten kasseformet beholder?

Inne i containeren henger kunstverkene ned fra taket eller står på gulvet og overlapper nesten hverandre i en rolig rytme. Jeg står utenfor og skulle gjerne ønske jeg kunne komme inn for å se nærmere på motivene. Bildenes kraft når meg likevel ubesværet ut igjennom glasset. De store Saltvannsblomstene er sprunget av Misvær Grønstad sin fantasi. På avstand ser jeg den runde, flate sfæren i Saltvannsblomst#8 Suzi Gablik (2018) avtegne seg tydelig som en kraftig lyskule som vokser seg større mot det svarte som omgir den. På nært hold kommer flere av detaljene tydeligere frem; tynne streker dekker den lyse sirkelformasjonen som en knyttet vev, slik garnet rundt en garnblåse omslutter flytholten. Denne veven har et romslig omfang og en form som ligner silhuetten til en hval. Det lille knyttes an til det veldige store, slik Misvær Grønstad også knytter sine ord til setninger og helheter som rommer store tanker. Hun mener, at det er ordene som binder bildene sammen.

Kunstneren har uttalt at Saltvannsblomstene er for henne noe hun kaller visuelle joiker. Det å joike noen eller noe – det være seg en person, et dyr, eller et landskap – innebærer i den samiske tradisjonen å gi uttrykk for den, eller det man joiker gjennom lydmalende melodier og rytmer. Joiken kan inneholde ord, eller ikke. Det følelsesmessige spiller en stor rolle i å tilkjennegi den innerste egenart for den eller det man joiker. Ofte for å hedre.

Ragna Misvær Grønstad, Saltvannsblomst #10 Susan Sontag, 2018, trykkplate med sverte.

Saltvannsblomst#8 Suzi Gablik er med andre ord et visuelt møte med Suzi Gablik (kunstner, forfatter, kritiker og kunstprofessor) og de verdier hun betoner. I Gabliks bok The Re-Enchantment of Art fra 1991 fremhever hun en økologisk samfunns- og felleskapsbasert måte å forholde seg til kunsten på, fremfor modernismens individsentrerte tilnærming.

Mytiske dimensjoner utforskes og det tas avstand fra en markedstilpasset kunstverden uten kobling til verdier bortenfor det materielle. Istedenfor å opprettholde et fokus på kunstverket som et objekt, og i mange tilfeller som en handelsvare, ønsker Gablik et fokus på det relasjonelle der kunst involverer eller inkluderer møter mellom folk.

Ragna Misvær Grønstad, Saltvannsblomst #15 Virginia Woolf, 2018, trykkplate med sverte.

Havet omkring oss

I den samiske kulturen er relasjoner mellom mennesker, samt til naturen noe helt grunnleggende. Å joike noen betyr også at denne personen tas med i fellesskapet; å få sin egen joik blir til en viktig del av identiteten, men en identitet som baseres på samhørighet til familie og natur. Slik kan Ragna Misvær Grønstads visuelle joiker sees som fortettede knuter i en vev som fletter sammen betrakteren med kunstnerens fantastiske verden hvor hennes samiske identitet møter samtidens mirakler og utfordringer. Slik danner også bildenes elementer linker mellom uforenlige verdener; slik en forstørret liljekonvall i Saltvannsblomst #15 Virginia Woolf flankeres av en leken manet med lange tentakler. De andre tre Saltvannsblomstene har også titler etter forfattere og tenkere, innen naturvitenskap, litteratur, kunst og filosofi; #7 Rachel Carson, #9 Bergljot Hobæk Haff og #10 Susan Sontag. Den amerikanske marinebiologen Rachel Carsons verdensberømte bok «The Sea Around Us» fra 1951 forener en poetisk tilnærmning med det vitenskapelige i vårt bilde av havet omkring oss.      

Foruten inspirasjonen fra disse tenkerne og kreative personlighetene, finner Misvær Grønstad sin drivkraft til kunstverkene i mytenes Sáivu. Den dobbeltbunnede innsjøen skjuler et forbedret speilbilde av vår verden, og herfra kan veiledning fra forfedre fås. At også nålevende en dag skal bli forfedre er et syn Misvær Grønstad har med seg i sin hverdag og i sitt kunstneriske virke. Det er et holdbarhetsperspektiv som i denne sammenhengen kontrasteres med den sedvanlige konteksten for containere på fraktskip som frekventerer jorklodens hav. 

Ragna Misvær Grønstads vakre verden i utstillingen til Prosjekt 67 gir meg et ønske om å få se mer av kunsten til Ragna Misvær Grønstad, og hennes hav hvor dype verdier møtes.  

Ragna Misvær Grønstad sin utstilling «Havet der vi møtes» ble vist i Prosjekt 67 ved Nord Universitet i Bodø 26. mars – 21. april 2021.

ABONNERE PÅ SE KUNST MAGASIN

Årsabonnement og enkeltutgaver bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr. / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enkeltutgaver 105 kr.

Betalingsalternativer:

Faktura eller




Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille abonnement gjennom oss, ta kontakt så ordner vi det!

Kontakt redaksjonen: magasin@sekunst.no eller post@sekunst.no