"Søkkjestein" (2022) av Leander Djønne

Poetisk, sørgmodig og undrende. Leander Djønnes film Søkkjestein sluttfører en trilogi som får begrepet tidsklemme til å fortone seg totalt meningsløst.

KUNSTKRITIKK

LEANDER DJØNNE «SØKKJESTEIN» 26. MARS - 01. MAI, STORMEN KUNST / DÁJDDA, BODØ 
Tekst: Anki Gerhardsen, foto: Leander Djønne
Publisert for Se Kunst Magasin nr 02 2022

KUNSTKRITIKK
Et øyeblikk som oppstår og forgår

 

Det som grev seg ut inni deg, er det same som du kjende for lenge sidan. Det er tida som grev. Ei tid som slipar fjell og jamnar dei til jord. Istider som kom og forsvann. Lenge før menneske.

 

Sitatet er fra Leander Djønne sin kunstfilm Søkkjestein (2022). Poesi, framført av en lavmælt, nesten vemodig mannsstemme med vestlandsdialekt. Via lerretet glir vi i langsomt tempo inn i et grottelandskap under vann. Forvridde steinformasjoner. Sandbunn. Gløtt av plutselig lys. Musikken er abstrakt. Lange toner. Tidvis puls.

 

Leander Djønne er en kunstner som beveger seg mellom flere sjangre: Film, tekst, skulptur og foto. Han er ofte opptatt av konflikter og sammenhenger mellom sivilisasjon og natur, og menneskets del i denne relasjonen. Dette interessefeltet er også tydelig til stede i filmen Søkkjestein.

 

Filmen vises for tiden i Stormen Kunst / Dájdda i Bodø. Den varer i omlag ett kvarter og går i en gjentagende loop. Jeg ble sittende å se den om og om igjen. Det er man nesten nødt til. Tematikken er så stor og eksistensiell at den fordrer en meditativ og fokusert tilnærming. For filmen er uten dramaturgisk utvikling, uten framdrift, uten spesifikke knagger å feste seg ved. Loopen, gjentakelsene, det å bare se og se, understreker selve poenget Djønne dveler ved.

 

Liver som løsner

For det handler om å ta innover seg at livet du sitter midt i skal oppløse seg og forsvinne. Ikke bare på individnivå, men som en evig sirkulasjon der alt inngår i en malende kvern av tilblivelse og død. Mennesker, dyr, sivilisasjoner, samfunn. Jorden eter hud og knokler. Steinen presser jorda ned. Rundt er grottemørket, havet, fjellvegger og himmelgløtt. Dette store og nesten ubevegelige som består og består. Mens det spirende og levende livet hele tiden må forholde seg til en sterkt avgrenset periode. For ikke å si øyeblikk. Det er bare det at vi glemmer det hele tiden.

Filmen har kunstneren delvis filmet i Pluragrotta i Mo i Rana, dels i Gillhög gravhaug i Skåne, og dels ved Havängdösen gravkammer i Österlen. Det er altså det underjordiske, det gjemte, det skjulte, men samtidig ufravikelige, som utgjør det visuelle innholdet. Kamera beveger seg inn i gravkammeret, og streifer tett langs steinhellene som former tak og vegger, kryper nesten inn i jordbunnen, og ser mot mørket. Det samme betraktende, nesten undrende kameraøyet følger oss gjennom Pluragrotta og rundt gravhaugen i Österlen.

I tillegg inneholder filmen altså denne mannsstemmen, og en tett, svært lyrisk refleksjon som sammen med musikken og lydkulissene utgjør kunstverket. Teksten veksler mellom det poetiske og det naturvitenskapelige. Den beveger seg fra «Du» til «Ho». Fra det generelle, informative, til det helt nære. Den ender ved det som kanskje er et enkeltmenneskets siste øyeblikk før alt er blitt til svart jord. En slags taus og umulig sjele-desperasjon før også skjelettet er borte:

Ho sokk att, gjennom lag av mold, planterestar, meitemark, insekt. Ho kjennar grus og sand

polerer bein og knoklar. Det er ikkje draum. Det hender. Akkurat no. 

Denne «Ho»-delen er særlig vakker og sterk. Mye fordi den har et tekstlig innhold som gjør dypt inntrykk på meg, og som skaper store rom for ettertanke og refleksjon.

Trilogi

Søkkjestein er laget i år og er det tredje verket i en serie filmer skapt av Leander Djønne. Filmene Kvardagsstein i 2019 og Bytestein i 2021 kretser rundt den samme tematikken. Hver av de tre filmene har sitt ståsted og sitt fokusfelt, men de ligner hverandre både i form, metode og innhold. Opptakene er gjort ved fjell, stein, jord, natur, vann og himmel. Mennesket er ikke til stede, annet enn som tegn og spor.

Filmen Søkkjestein har oppmerksomheten rettet mot menneskelivets sykliske forhold til jorda og tilværelsen, mens Bytestein kretser omkring fornminner, sivilisasjoner og arkeologi. Kvardagsstein er tettere på selve naturens bevegelse, og åpner eksempelvis med en tankerekke fra en stein. Alle filmene ligger tilgjengelig på Vimeo.

Mange kunstnere er opptatt av nettopp natur og mennesket, men der vi etterhvert har blitt vant til å se sorgen eller sinnet over menneskets ødeleggende framferd, er Leander Djønne et helt annet sted. Han zoomer ut og viser en verden der alt uansett fortsetter. En verden der mennesket ikke er midtpunktet, men bare en del. En liten del. For uansett hva som skjer av død, ødeleggelser, klimaendringer eller ny vekst; rører fjellet bare ørlite grann på seg. En stein løsner kanskje og faller i havet. Så går det århundrer. Årtusener. Skyene driver over himmelen. Sivilisasjoner og mennesker kommer og går. Tida er uansett en ubrytelig sirkel.

I filmen Kvardagsstein blir det formulert slik:

Det er ei langsam tid som ikkje har ei begynning eller avslutning. Det er ei tid som strekk seg i alle retningar. Ei tid som beveger seg både framover og bakover. Ei stille tid. Det er fjellet si tid, ei tid menneskjene ikkje fattar der dei klamrar seg til hastige, forbigåande lagnader og går attende til jord omtrent same stund dei kjem inn i verda.

Søkkjestein, som er den eneste av disse tre filmene som Leander Djønne viser i Stormen Kunst / Dájdda, er et besnærende stykke kunst. Det er kombinasjonen av fengslende bilder, kameravinkler og et sterkt og gjennomarbeidet tekstlig innhold som skaper opplevelsen. Filmen er et slags visualisert dikt som setter all vår streben og hele vårt selvbilde som jordboere i kontekst. Ikke belærende. Ikke arrogant. Bare vidåpent og sant.

 

Bildetekster:
Søkkjestein, 2022, stillbilde fra film. © Leander Djønne

 

 

ABONNERE PÅ SE KUNST MAGASIN

Årsabonnement og enkeltutgaver bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr. / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enkeltutgaver 105 kr.

Betalingsalternativer:

Faktura eller
Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille abonnement gjennom oss, ta kontakt så ordner vi det!

Kontakt redaksjonen: magasin@sekunst.no eller post@sekunst.no