Tegn betalt abonnement for å sikre deg tidsskriftet i postkassen!

Neste utgave av tidsskriftet Se Kunst Magasin er under produksjon og kommer i september. Bestill abonnement nå!

02.09.202114:26 Se Kunst Magasin

KAMPANJEPRIS FOR FØRSTE ÅR MED BETALT ABONNEMENT

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr. / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enkeltutgaver 105 kr.

Vi innfører betalende årsabonnement f.o.m. juni utgaven
Tidsskriftet Se Kunst Magasin har alltid vært gratis, som ca. 1400 abonnenter har mottatt i postkassen. Nå er tidsskriftet under omlegging for å styrke sin profesjonalitet, regionale posisjon og relevans.

Nye Se Kunst Magasin
Fra og med juni utgaven kommer tidsskriftet ut i nytt design, det er gitt plass til flere aktuelle saker, og antall sider økes til nesten det tredobbelte for å gi en best mulig leseropplevelse.

Abonnement og enkeltutgaver bestiller du på nett via tekstallmenningen.noBestill abonnement nå! Få neste nummer tilsendt i postkassen, eller til din kunstinstitusjon/bedrift.

Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Har du spørsmål?
Kontakt redaksjonen: magasin@sekunst.no