Publikasjon "Uten ramme; nye rom"

Turnéutstillingen "Uten ramme; nye rom" med kunstnerne Lars Morell, Josefine Lyche og Anders Sletvold Moe (2010-2011).Et samarbeid mellom Se Kunst i Nord-Norge og Tromsø Kunstforening. Utstillingsturneen ble ble dokumentert i bokform. Boken inneholder billeddokumentasjon av kunstnernes arbeidsprosesser og de ferdige utstillingene på hvert sted, intervjuer med de tre kunstnerne samt et essay av Jarle Strømodden.

Publikasjon for salg

"Uten ramme; nye rom" var et stedsrelatert kunstprosjekt i et format som brøt med den tradisjonelle vandreutstillingen. Intensjonen var å utprøve og formidle en retning i samtidskunsten hvor kunstnerne skaper verket på stedet. Å kunne skape en serie av spesifikke arbeider for ulike rom var både en utfordring og en mulighet for kunstnerne.

Unikt prosjekt
De tre kunstnerne Lars Morell, Josefine Lyche og Anders Sletvold Moe, ble sendt på en tolvmåneders turné i de tre nordlige fylkene. I løpet av 2010–2011 laget de ni utstillinger – geografisk fordelt mellom Brønnøysund og Vadsø – og tilbakela mer enn 6000 kilometer. På hvert sted ble det produsert kunst direkte på vegg, gulv og tak. Kunst som ble integrert i arkitekturen og som ble lages spesielt for det enkelte visningsstedet – og som ble borte etter endt utstilling.

Som mye annen kunst som lages i dag, var verkene i Uten ramme; nye rom av en flyktig karakter, midlertidig og laget for ett bestemt sted. I prosjektet lå det muligheter til å dokumentere utstillingen både gjennom filmopptak og en publikasjon. Med boken, designet av Halvor Bodin, følger en DVD med dokumentasjon av oppstarten av prosjektet i Tromsø Kunstforening. Bokprosjektet er støttet av FRITT ORD.

Pris 280,- + porto
Ta kontakt med Se Kunst i Nord-Norge for bestilling: Send mail til post@sekunst.no


Se videodokumentasjon av oppstarten av prosjektet i Tromsø Kunstforening.

Relaterte artikler