Bodø Biennale seminar "Kraft & motstand"

Med årets seminar ønsker Bodø Biennale å se nærmere på møtet mellom dansekunsten og den visuelle kunsten.

02. SEPT. 2022

Tid: Fredag 02. september kl. 14:00-17:00 (3 timer)
Sted: 
Stormen bibliotek, litteratursalen
Pris: Gratis, men påmelding
Språk: Norsk tale
BODØ BIENNALE SEMINAR «KRAFT & MOTSTAND»


Seminarets tittel Kraft & Motstand er basert på fellestrekk i tematikk og uttrykk hos årets kunstnere og verk. Biennalens program rommer et mangfold av uttrykk, materialer og bevegelse - og i dette seminaret ser vi nærmere på møtet mellom dansekunst og visuell kunst.

Hvordan samspiller disse kunstfeltene i dag? Hvordan kan unike samarbeid mellom de to kunstformene skape nye tverrkunstneriske uttrykk?

Står vi ovenfor en større sjangerfrihet og sammensmeltning, og samspiller de ulike kunstformene mer enn før? I hvilke retninger føres kunstformene videre?

Målgruppe for seminaret er kunstnere, fagpersoner og det generelle publikum. Hensikten er å fremme og dele kunnskap, synspunkter, engasjement og erfaringer.

Les mer om seminarprogrammet på bodobiennale.no


Påmelding:
Gratis inngang, men påmelding da det er begrenset antall plasser

Meld deg på her