Anne Lindgaard Møller

Endringer i lys og tid har satt premissene for Anne Lindgaard Møllers soltegninger. Bak de tilsynelatende enkle, blå og gule tegnearkene med bleke fargesjatteringer, ligger det en interesse for svært komplekse vitenskapelige prosesser – og en ikke ubetydelig havsnegle.

KUNSTNERPORTRETT

Tekst: Astrid Fadnes. Foto: Anne Lindgaard Møller
Publisert september 2021 | Se Kunst Magasin nr 03 2021

Å male med sollyset

– Jeg er interessert i det som går utover vår egen forståelse av tid, forteller kunstner Anne Lindgaard Møller.

Hun står i gallerilokalene til Small Projects i Tromsø som bader i sollys, og forklarer hvordan de utstilte papirarkene har hengt i ulike vinduer fra oktober til april – gjennom mørketida og fram til utstillingsåpningen 16.april. «Cirkadiske rytmer» er Anne Lindgaard Møllers første soloutstilling etter fullførte kunststudier i Tromsø. I juni er hun igjen aktuell med utstillingen «Watch the Weather Change» på Alta kunstforening i samarbeid med Mihály Stefanovicz. I begge utstillingene er soltegningene det sentrale elementet.

Teknikken og fremgangsmåten beskriver kunstneren som grunnleggende enkel: Restpapir klippes opp i strimler og festes i ulike mønster eller linjer på kartong. Disse teipes opp i vinduene hvor de eksponeres for sterkt sollys og blekes i de gitte mønstrene over en periode. Tematikken på sin side, har rot i kunstnerens sonderinger i kompleks vitenskap, som metrologi, fotosyntese og cellebiologi.

– All den tid jeg har jobbet med kunst, så har jeg vært interessert i vår relasjon til naturen. Hvordan vi omgås med våre omgivelser, eller at mennesket kan føle seg distansert fra naturen. Men egentlig er det noe som påvirker oss hele tiden; maten vi spiser, solen som skinner i vårt ansikt.

Soltegningene er eksponert for sterkt sollys over lengre tid.

Fravær og nærvær av lys fanget på papir

Lindgaard Møller kommer fra den lille byen som (passende nok) bærer navnet Mørke utenfor Århus i Danmark. Hun tok en bachelor ved kunstakademiet i Gøteborg, før hun i fjor fullførte sin mastergrad ved Kunstakademiet i Tromsø. De fargede og solblekte tegningene som henger på veggene i Small Projects laget hun til avgangsutstillingen «Post Exit (The Gardens of Liminality)» som ble utsatt til september i fjor på grunn av pandemien.

– Jeg er stadig interessert i forvandling og transformasjon, ting som blir til noe annet. Jeg tror også det har mye å gjøre med at jeg er her, i Tromsø, hvor lyset er så nærværende, eller fraværende. Det er også noe av grunnen til at jeg ville studere her. Jeg vil at været skal bestemme over min hverdag og at årstiden har noe å si for hvordan jeg lever, forklarer Lindgaard Møller.

Papirarkene i utstillingen hos Small Projects har hun eksponerte for sollys hengende på vinduene hjemme og i atelieret hennes. Til utstillingen i Alta sendte hun derimot ti ferdig maskerte papirark til Alta videregående skole og landskapsarkitektkontoret Verte for at ungdommene og arkitektene kunne la vårsola sette sitt preg og «male» på arkene fra stuevinduene sine fram mot utstillingsåpningen den 5.juni.

Soltegninger

– Det er noe med å ikke ha full kontroll om soltegningene. Jeg har bestemt hvordan mønsteret skal være, men så er det også noe annet, noe større som man ikke er herre over som bestemmer hvordan det blir seende ut til slutt. Jeg har gitt bort noe av kontrollen, forklarer Lindgaard Møller.

Tittelen «Cirkadiske rytmer» fant kunstneren i sin research om tidsfenomener.

Anne Lindgaard Møller i «Cirkadiske rytmer» hos Small Projects. Foto: Astrid Fadnes

– Jeg ville gjerne ha en tittel som sa noe om relasjonen mellom oss og verden, og at vi er påvirket av den verden vi omgir oss. Jeg surfet rundt på nettet og lette etter tidsfenomener, intervaller, rytmer og herunder døgnrytmer. Det er her cirkadiske rytmer dukket opp, som er navnet på de naturlige rytmene som ligger til grunn for døgnrytmer.

Å leve på lys

I tillegg til soltegningene, inneholder også utstillingen verket Toner slået an tidligere på året (2021) – en installasjon bestående av et lysbord med fossiler kjøpt via Finn.no omgitt av høstblader, samt en trykt publikasjon med en fortelling skrevet av Lindgaard Møller med tittelen «Folia – om at græsse på lys». Den handler om en forsker og hens assistent Folia som studerer nye teorier rundt fotosyntesen. Protagonisten i fortellingen er imidlertid en helt spesiell havsnegle som lever av sollys.

– Jeg leste om fotosyntesen, og så på en eller annen måte dukket denne her havsneglen opp. Den spiser alger, opptar algenes grønnkorn og lager fotosyntese, for så å leve på lyset. Det synes jeg var helt…wow! Det er veldig spennende med noe som bryter de faste kategoriene vi har satt opp for å forstå hvordan verden er satt sammen. Og her kommer en snegle som kan leve som en plante!, forteller Lindgaard Møller begeistret.

Kunstneren er ikke sikkert på hvor denne interessen for naturvitenskap og meteorologi kommer fra. 

– Jeg er ingen forsker, men jeg liker å bli inspirert av naturvitenskapen – uten å være bundet av den. Det er befriende med kunsten at jeg kan lære, og la meg inspirere av vitenskapen – og så twiste den.

Kunstneren har arbeidet med analogt fotografi tidligere. I utstillingene, henger soltegningene bak UV-beskyttende glassplater for å «fryse» blekeprosessen.

– På samme måte som fotografi, så holder jeg fast i bildene gjennom UV-glasset som beskytter dem. Ellers vil de bleke. En forskjell er at jeg har valgt å jobbe med kartong, et materiale som man kanskje helst ikke vil skal tape fargen, mens fotopapir er behandlet med lysfølsom kjemi for nettopp å endre seg når det eksponeres for lys.

Verket Instant Fossilization (soltegning) (2021), skiller seg imidlertid ut fra de andre soltegningene – den viser en dobbelteksponert tegning, prosjektert på veggen.

Instant Fossilization (soltegning) i utstillingen hos Small Projects.

– Det var et forsøk på flytte meg litt fra soltegningene, eksperimentere med noe annet. Soltegningene tar jo lang til å lage. Så jeg ville prøve å lage collage, inne i kamera. Jeg har tatt strimler av papir inn i et analogt kamera, så noe av filmen er ikke eksponert. Det er på en måte hurtig-soltegninger.

Fra student til selvstendig kunstner

Anne Lindgaard Møller har studio på Troms Fylkeskultursenter og er med-driver av Mondo Books, en kunstnerdrevet plattform som trykker, produserer og distribuerer kunstbøker og publikasjoner med kontor samme sted. Overgangen fra uteksaminert kunststudent til kunstner, beskriver Lindgaard Møller som utfordrende.

– På kunstakademiet er det alltid noen som motiverer deg, eller som forteller deg at «nå må du gjøre dette». Man er selvstendig, men det er likevel noen som har ryggen din. Mens nå føler jeg meg litt alene. Jeg skal lære at det er meg selv som skal drive arbeidet mitt framover. Og så mister man tilgangen til utstyr! Som til utstillingen nå, så skulle jeg sy noen gardiner, men hadde ingen symaskin.

Lindgaard Møller synes det er tilfredsstillende å stille ut noe på egen hånd – og ikke minst friheten hun ble gitt til å jobbe med lokalene i Small Projects.

– Det er nesten som et drivhus det her, det er så mange vinduer. Det blir varmt når sola står inn, men det er veldig kaldt når det ikke er sol. Det passet veldig bra med soltegningene her inne, med naturlig lys som lyser opp. Og så fikk jeg jobbe her lenge, det gjorde at jeg kunne prøve å få verkene til å bli en del av rommet.

Alta Kunstforening har lokaler i en vinduløs kjeller uten naturlig lys – et helt annet og spennende rom å jobbe med, vedgår Lindgaard Møller. I «Watch the Weather Change» stiller hun ut sammen med kunstneren Mihály Stefanovicz, som ble uteksaminert samtidig fra kunstakademiet i Tromsø og deler studio med Lindgaard Møller. Han arbeider primært med video og performance, og gjennomfører en performance på åpningen.

Thor Birkedal lydperformance i «Watch the Weather Change».

– Mihail har laget en performance som også er tidsbasert - og skal løpe på et løpebånd i tre timer. Thor Birkedal (kunstner uteksaminert på BA ved Kunstakademiet i Tromsø våren 2021 journ.anm.) skal oversette lyden fra løpebåndet som skal transformeres og transformeres til den ikke er gjenkjennelig lengre. Det er også en form for en prosess. Vi har jo veldig ulike uttrykk, men deler og diskuterer en felles tematisk interesse for transformasjoner.

Det er nettopp tematikken Lindgaard Møller beskriver som drivkraften i kunstnerskapet sitt. Soltegningene kan avdekke kunnskap og assosiasjoner til vårt forhold til naturen, været og lyset; eller for de mer «viderekomne» – fotosyntesen, kvantemekaniske ligninger og oksygenkompleks.

– Det er tematikken som har vært drivkraften. Nå synes jeg også teknikken er spennende, sier Lindgaard Møller.

«Watch the Weather Change» i Alta Kunstforening (5. - 19. Juni).

«Cirkadiske rytmer» i Small Projects i Tromsø (16. april – 9. mai).

SITAT
De ti utstilte soltegningene i Alta kunstforening har hengt hjemme i vinduene hos beboere i Alta gjennom månedene frem mot utstillingen.

ABONNERE PÅ SE KUNST MAGASIN

Årsabonnement og enkeltutgaver bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr. / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enkeltutgaver 105 kr.

Betalingsalternativer:

Faktura eller
Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille abonnement gjennom oss, ta kontakt så ordner vi det!

Kontakt redaksjonen: magasin@sekunst.no eller post@sekunst.no