Fokus på kunsthåndverket fra nord

Lenge ble kunsthåndverket oppfattet som en litt underlegen praksis i forhold til billedkunsten. Nå opplever den materialbaserte kunsten en økende interesse og anerkjennelse på kunstscenen – både nasjonalt og internasjonalt.

INTERVJU

«NORD & NEVER», 7. NOVEMBER 2020 - 10. JANUAR 2021, GALLERI NORDNORGE, HARSTAD
Tekst: Ina Gravem Johansen - kunsthåndverker og frilansskribent. Foto: Janne Henrikke Rasmussen, Toril Bonsaksen
Publisert 12.desember 2020 | Se Kunst Magasin nr 04 2020

Fokus på kunsthåndverket fra nord

Lenge ble kunsthåndverket oppfattet som en litt underlegen praksis i forhold til billedkunsten. Nå opplever den materialbaserte kunsten en økende interesse og anerkjennelse på kunstscenen – både nasjonalt og internasjonalt.

Samtidig har kunsthåndverkere gradvis beveget seg fra produksjon av bruksgjenstander til å skape verk basert på mer konseptuelle metoder. Mange fordyper seg i en praktisk utforskning der materialer brukes på nye måter og i uventede kombinasjoner.

Et tverrsnitt av regionens kunsthåndverk
I november og desember presenterer Galleri Nord-Norge i Harstad en stor utstilling med kunsthåndverk av kunstnere tilknyttet fagorganisasjonen Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN).                                    

Hovedrommet på Galleri Nord-Norge vier særlig fokus til tekstilkunstner Inger - Anne Nyaas. (f.v.) Stola, Sammen, Og hekken vokste kjempehøy og Ganymede. Foto: Janne Henrikke Rasmussen

I utstillingen «NORD & NEVER» deltar 37 kunsthåndverkere med nye eller eldre arbeider. Blant annet deltar Mette Paalgard med objekter i forsølvet glass i serien Tempur (2020), smykkekunstner Philipp Spillmann med brosjer, Solveig Ovanger med Hemisfære VII (2020) av bearbeidet fiskeskinn og Silja Skoglund med sin installasjon av glass 8 årstider (2020).

Janne Henrikke Rasmussen, som er regionleder for NKNN og prosjektleder for utstillingen, forteller at istedenfor å gjøre et juryert utvalg av kunstverk, ble samtlige 53 medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark invitert til å delta.
- «NORD & NEVER» viser dermed hva som skjer i landsdelen. Ikke som et tidsbilde av samtiden, mer en presentasjon av hvem og hva det nordnorske kunsthåndverksfeltet består av, sier Rasmussen.

Samtidig som interessen for kunsthåndverk og materialbasert kunst vokser, har også billedkunstfeltet åpnet opp for å ta i bruk varierte materialer. Dermed er det i dag en mer glidende overgang mellom begrepene kunst og kunsthåndverk enn tidligere.

Kunsthåndverk er materialbaserte kunstobjekter med en klar historisk forankring i håndverkstradisjoner, materialkunnskap og teknikker. Hovedsakelig benyttes materialer som tekstil, keramikk, metall, glass, tre og lær. Men hva kjennetegner egentlig kunsthåndverket som profesjon?

- Våre medlemmer er fagutdannede.  De fordyper seg i materialer og prosjekter på et profesjonelt nivå, ut over dette er variasjonen stor. Mens noen konsentrerer seg om objekter som er, eller ligner bruksgjenstander, jobber andre med større installasjoner eller utsmykninger. Mange av medlemmene i NKNN jobber i varierte format, ofte er det nødvendig for å kunne overleve i yrket, forteller Rasmussen.

Marit Landsens Objekt til kontemplasjon, 2017, keramikk, detalj av serie på fem objekter. Foto: Janne Henrikke Rasmussen

Å forske i materialer
Rasmussen forklarer at kunsthåndverkerens praksis også i stor grad handler om forskning.
-I tillegg til å ta vare på og videreformidle kunnskap om teknikker og materialer, utvikler en kunsthåndverker egne metoder. Ved å prøve ut elementer og fremgangsmåter i nye sammenhenger, bidrar denne individuelle kunstneriske utforskningen til å utvikle og utvide forståelsen av hva kunsthåndverk kan være.

Rasmussen forteller videre at for NKNN er det viktig å jobbe med å skape møteplasser, fellesskap, utstillinger og prosjekter for sine medlemmer. Samtidig er organisasjonens mål å formidle kunsthåndverket til publikum.

- Vi ønsker å la befolkningen få større kjennskap til hvem og hva som rører seg i feltet. Et arbeid som er ekstra utfordrende i en region med spredt bebyggelse og få store visningssteder for samtidskunst. Men de spesielle forholdene i nord har også bidratt til en nærhet mellom utøver og publikum.

- Mange av våre medlemmer jobber selvstendig i egne verksteder der publikum kan kjøpe verk, men også se hvordan kunsthåndverkeren arbeider. For eksempel det at glass blåses og
formes foran kunden. 

Selv om «NORD & NEVER» ikke er en kuratert utstilling, mener Rasmussen likevel å se noen tendenser i forhold til hva som rører seg tematisk innen det nordnorske Kunsthåndverket:
- Jeg vil være forsiktig med å kategorisere konseptene for bastant, vi ser en stor bredde av uttrykk. Samtidig formidler flere verk politiske kommentarer rundt forbruk, kjønnsroller og miljø.

Toril Bonsaksen, Zugunruhe II, Elektroformet organisk materiale, oksidert kobber, sølv og topaz.
Foto: Toril Bonsaksen

Inger - Anne Nyaas, Melkeblom, 2020, teppe i melkekartong og eco-farget papir.
Foto: Janne Henrikke Rasmussen

Tekstilkunstner Inger-Anne Nyaas i fokus
I «NORD & NEVER» har verk av Inger-Anne Nyaas (f. 1960) blitt viet et spesielt fokus. Tekstilkunstneren som bor og arbeider i Kabelvåg, driver galleri Lille Kabelvåg sammen med ektemann og kunstner Thor Erdahl. Nyaas, som ble utdannet ved kunstskolen i Kabelvåg og Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen, viser flere arbeider i hovedsalen på Galleri Nord-Norge.

Inger-Anne Nyaas fordyper seg i gjenbruksmaterialer, og Rasmussen forteller at Nyaas ofte bearbeider søppel inn i tekstile referanser. For eksempel bobleplast i billedvev, stoff farget av kjøkkenavfall som løkskall, eller melkekartonger som er vrengt og formet til et kubisk draperi. Tydelige former og et innbydende taktilt og transparent univers. Gjennom å bearbeide materialer på uventede måter representerer kunstneren en tydelig stemme rundt miljøutfordringen.

- Inger-Anne Nyaas har en lang og solid kunstnerkarriere bak seg. Hun har også vært en sentral figur og mentor innen landsdelens kunstnerorganisasjoner, og en ydmyk person som fortjener å nå bredere ut med sitt arbeid, sier Rasmussen.

Satser på å holde åpent
«NORD & NEVER» åpner samtidig som covid-19 pandemien krever stadig nye restriksjoner på den nasjonale kunstscenen. Blant annet i Oslo, Bergen og i Rana har gallerier, kunstforeninger, kunstinstitusjoner og museer måtte stenge dørene for sine utstillinger. Men Janne Henrikke Rasmussen forventer at utstillingen i Galleri Nord-Norge vil være åpen gjennom hele utstillingsperioden, på grunn av galleriets romslige løsning, der det skal være mulig å holde god avstand mellom besøkende.

Les Kunstkritikk av årsutstillingen 2020