Kunstneren Shwan Dler Qaradaki

Årets kunstner under Festspillene i Nord-Norge 2016. Som billedkunstner har Shwan Dler Qaradaki oppnådd stor anerkjennelse for sin samfunnsengasjerte kunst.

INTERVJU

Tekst: Amalie Marie Selvik, Se Kunst Magasin
Foto: Christina Leithe Hansen, Shwan Dler Qaradaki, Behjat Omar Abdulla
Publisert 20.mars 2016 | Se Kunst Magasin nr 01 2016


Shwan Dler Qaradaki 
Foto: Behjat Omar Abdulla

Kunsten å kritisere politikken
Årets kunstner under Festspillene i Nord-Norge 2016 er Shwan Dler Qaradaki. Utstillingen skal hete Qaradaki As Prime Minister, og blant annet skal festspillkunstneren vise et nytt videoarbeid og tegne en stor veggtegning i Galleri NordNorge.

Rett før jul annonserte den nye direktør for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi, at kunstneren Shwan Dler Qaradaki blir festspillkunstner i 2016. Festspillene ønsker å rette fokus mot flyktningeproblematikken som er et tema viktigere enn noen annen politisk sak i Europa i dag.

Som billedkunstner har Shwan Dler Qaradaki oppnådd stor anerkjennelse for sin samfunnsengasjerte kunst. Den oslobaserte kunstneren er født i 1977 i Sulaimani (i den irakiske delen av Kurdistan) og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Han har studert på Kunstakademiet i Sulaimani og tok en mastergrad i 2009 ved Kunsthøgskolen i Oslo.
De siste årene har Qaradaki hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange gruppeutstillinger. Gjennom tegning, maleri, foto, installasjon og video forteller kunstneren sterke historier om identitet, tilhørighet og asylproblematikk. Hans kunst har nådd ut til et stort publikum, både voksne og barn, gjennom utstillinger i kunstforeninger og Den kulturelle skolesekken. De fleste forbinder derfor Shwan Dler Qaradaki med hans filmarbeid Salte Kyss. Dette tredelte filmarbeidet fra 2012 som tar for seg historien om hans egen flukt fra irakisk Kurdistan til Iran, da Saddam Hussein gikk til angrep.

Første statsminister med asylsøkerbakgrunn
Når Se Kunst Magasin intervjuet Qaradaki i begynnelsen av mars, så hadde han nettopp åpnet en separatutstilling i House of Foundation i Østfold med sin nyeste film To my children basert på tegninger, musikk og bildemateriale. Han har dermed ikke startet på kunstverkene til festspillutstillingen i Galleri NordNorge, men han har planene klare.

- Jeg har en ide om hva jeg skal stille ut i utstillingen, men jeg har ennå ikke begynt å produsere dem. Arbeidene jeg kommer til å vise vil bestå av foto, video og en veggtegning. Spesielt foto og veggtegningen gleder jeg meg til å utføre, forteller Shwan Dler Qaradaki.

Utstillingen har han gitt tittelen Qaradaki As Prime Minister, og i den skal Qaradaki undersøke grenselandet mellom kunst og politikk, og stille spørsmål rundt begrepet demokrati og diktatur. Målet hans er å kunne diskutere og skape engasjement rundt divergerende politiske og kulturelle oppfatninger utenfor de etablerte politiske konfliktene og klassiske sosiale misforståelsene.

- I utstillingen Qaradaki As Prime Minister ønsker jeg å trekke politiske og kulturelle referanser inn i kunsten. For meg er den interessante balanseringen av hva slags spor og minner som bilder etterlater seg hos mennesket. Hva skjer når vi stadig ser statsledere uttaler seg retorisk og tar avgjørende beslutninger på våre vegner. Hvordan er det å leve i et diktatur kontra et demokrati? Hvordan blir krigsbildene fra Østen tolket hos oss i Vesten, og hvordan lar Østen seg bli inspirert og provosert av Vestens demokrati og frihet, før og etter den Arabiske Våren, spør Qaradaki.

Med en leken, humoristisk og ironisk tone, vil han forsøke å belyse temaer som opptar ham selv som både kurder og norsk. Gjennom forskjellige posisjoner ønsker kunstneren å iscenesette seg selv som "den nye statsministeren" med asylsøker bakgrunn.

- For mange kunstnere som lever under totalitære regimer blir kunsten et fantastisk redskap til å kritisere politikken. Kunst har en påvirkningskraft. Det var kunstens kraft som drev ut mange kunstnere ut av Kurdistan. Selv er jeg én av dem. Men kunst for noen ble også en ren gjenspeiling av propaganda for de totalitære regimene.

Overnattet i pappesker om natten
Qaradaki skal også vise en splitter ny dokumentarisk video med tittelen Butterfly Hotel.

- Butterfly Hotel er en dokumentarisk video som handler om fire politiske flyktninger, som vender tilbake til Hellas og Tyrkia for å se igjen de stedene som de ulovlig flyktet igjennom for ca. 18 år siden. Flukten startet i det irakiske Kurdistan og endte i Norge. Stedene er de samme, forskjellen er at de nå reiser lovlig og med norske pass. Filmen gjør et forsøk på å konfrontere tidligere minner. Minner man helst vil glemme, forteller Qaradaki.

Tittelen til Qaradakis nye film refererer til en park i Athen der flyktningene overnattet i pappesker om natten. Flykningene gav senere parken navnet Butterfly Hotel. I 1999 endte flukten i Norge, hvor de fire ble en del av gruppen med MUF-kurdere (midlertidig oppholdstillatelse uten familiegjenforening). De var med andre ord ureturnerbare flyktninger i Norge, og de fikk først varig oppholdstillatelse i 2011.

- Jeg har alltid en rød råd i mine arbeider. Jeg bruker meg selv og mine erfaringer i min kunst. Forskjellen i dette prosjektet kontra tidligere prosjekter er at jeg tenker framtid istedenfor fortid, forteller Qaradaki, og sier han tror at hans bakgrunn, hans erfaringer og opplevelser er det som får publikum til å interessere seg for hans kunstprosjekter.

- Bakgrunnen min, både som kurder og flyktning, deler jeg i dag med flere millioner andre kurdere og flyktninger. Gjennom å dele mine opplevelser og refleksjoner med andre håper jeg at jeg kan skape bedre forståelse, og mindre fordommer, av det å være menneske i dag.

Da kommer kunsten inn
Qaradaki kaller seg selv en mixmedia kunstner, og liker å jobbe med forskjellige teknikker og medium. Alt fra tegning, maleri, tekst, installasjon, foto og video til performance.

- Det er avhengig av hva slags idé jeg har og i hvilket medium idéen egner seg å utføres i. I motsetning til mange kunstnere som begynner intuitiv og så finner på en ideen etterpå, så må jeg ha en idé først. Jeg må vite hva skal jeg lage, og hvorfor jeg gjør det. Det starter alltid med en idé. Så forsøker jeg å skrive ned ideen. Den tekstbaserte prosessen fungerer som en slags skisse for kunstprosjektet. Ved å gjøre research og skrive ned ideene dukker det så opp andre ideer som kan gi inspirasjon til ytterligere prosjekter, forklarer Qaradaki.

- Jeg henter inspirasjon fra selve livet, media og den omgivelsen som er stadig påvirker min identitet. Jeg kan si at jeg er en samfunnsengasjert person, og jeg forsøker å ha en mening rund det som skjer i vårt samfunn. Da kommer kunsten inn.

Shwan Dler Qaradaki er fullbooket hele 2016 med fire separatutstillinger og to gruppeutstillinger, samt en turné i Den kulturelle skolesekken med filmprosjektet To my children. I tillegg ser Qaradaki frem til å tegne en 60 meter lang veggtegning på utsiden av Nobel Fredssenteret i Oslo sammen med Johannes Høie.