Rå Kunst- Outsider Art i Norge

Kurator Simone Rossner har lett land og strand rundt på jakt etter kunstnere som kan defineres som rå kunstnere til Trastad Samlingers siste utstillingsprosjekt "Rå kunst- Outsider Art i Norge". Men hva er rå kunst og hva definerer en rå kunstner?

INTERVJU

RÅ KUNST- OUTSIDER ART I NORGE
GALLERI NORD-NORGE, HARSTAD 20.09 - 18.10 2014

Tekst: Ida Walenius, billedkunstner, kunsthistoriker og frilans skribent
Foto: Ida Walenius / Trastad Samlinger

Setter rå kunst på kartet

Begrepet "Art Brut" ble første gang benyttet etter andre verdenskrig av den franske kunstneren Jean Dubuffet. Han brukte "Art Brut" for å definere en rekke kunstverk som var skapt av personer uten kunstutdanning, men med en nerve som fortsatt ikke kunne defineres som noe annet enn kunst. I 1972 oversatte den engelsk kunstkritiker Roger Cardinal begrepet til "Outsider Art" da han publiserte en bok om temaet.

I Norge har dette senere blitt oversatt til "rå kunst", og benyttes om kunstverk av kunstnere som lever og arbeider avsondret fra den tradisjonelle kunstverdenen gjennom psykiske utfordringer eller sosiale omstendigheter. Rå kunst er en måte å utrykke seg på, og egentlig ikke tiltenkt å bli vist frem for et publikum. Rå kunstnere har ingen formening om de er kunstnere og har heller ingen akademisk utdanning.

Et galleri for rå kunst
Simone Rossner er avdelingsleder ved Trastad Samlinger som er en del av Sør-Troms Museum. Den har sitt utspring i historien til Trastad Gård i Kvæfjord, som i nærmere 40 år var en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge. I paviljong 7 - en del av den gamle bygningsmassen - åpnet det et museum i 1996 som viser historien til psykisk utviklingshemmede etter andre verdenskrig.

En historie som på den ene siden forteller om en institusjonaliseringsprosess vi i dag ikke kan gå god for, og som samtidig forteller om mennesker som var blitt definert som "ikke opplæringsdyktige" som utviklet seg med et eget kunstutrykk. For 14 år siden i år 2000 åpnet Trastad Galleri som består av kunsten som ble produsert på Trastad samt en mindre nasjonal og internasjonal samling av rå Kunst.

Detektivarbeid
I jakten på å finne mulige kandidater som kan defineres som rå kunstnere har Rossner blant annet ringt rundt til vernede bedrifter og spurt om de visste av personer som kunne passe inn i beskrivelsen. Hittil har hun funnet 27 kunstnere, men er fortsatt på leiting etter flere.

- Rå kunstnere er sjelden og de holder seg gjerne for seg selv. Men likevel er de ofte kjent for at de maler eller bygger uvanlige ting. Men man kan ikke defineres inn i begrepet bare fordi man har gjort noen få underlige kunstverk, her er det snakk om en langvarig og original produksjon, forklarer Rossner.

Et utvalg av seksten kjente og ukjente rå kunstnere skal vises i den ferdige utstillingen plukket ut av en jury bestående av Rossner selv, Roanne O´Donnel fra Galleri NordNorge og Svein I. Pedersen fra Nordnorsk Kunstnersenter, Imi Maufe fra Galleri VOX i Bergen og Eva Skotnes Vikjord fra Se Kunst i Nord-Norge. Disse kunstnerne er spredt over hele Norge, og blant de som er plukket ut for å vise sine arbeider er Herleik Kristiansen, Geir Wallem, Ann- Mari Erichsen, Frode Felipe Schjelderup, Karly Mikalsens og objekter fra Kristians Hus i Kåfjord.

En nesten usynlig kunstsjanger i Norge
I møte med kunst fra rå kunstnere er det lett å undre seg over hvilken diagnose kunstneren har. Dette er også noe som tidligere har blitt poengtert i utstillingssammenheng.

- Det dreier seg ikke om diagnoser, men om selve kunstverket og dens kjennetegn som kvalifiserer til å kunne komme inn i sjangeren rå kunst. Å ha en diagnose er ingen garanti for å være en rå kunstner. Rå kunst er heller ikke amatørkunst. Det er kunst uten å være kunstig fordi den har ikke den akademiske filter. Egentlig må man være kunst-insider for å gjenkjenne Outsider Art/rå kunst. Det dreier seg om hvordan den akademisk lærte kunsten brytes ned og forandres til noe originalt og uvanlig, forklarer Rossner.

Tilbake på hennes kontor ligger det en bunke bøker og magasiner, hun tar opp en av bøkene og blar fort igjennom.

- I denne boka er rå kunst fra rundt omkring i verden samlet i museer og i private samlinger. Outsider Art/rå kunst fra Norge er ikke med, mye av grunnen ligger i at vi i Norge ikke har definert rå kunst før nå. Dette vil jeg endre på, vi skal på kartet og inn i samlingene som finnes verden over, forteller Rossner.

Outsider Art i Norge
Utstillingen "Rå kunst- Outsider Art i Norge" er resultatet av et prosjekt initiert av Sør- Troms museum i 2011 under tittelen Utvikling av nasjonalt senter for outsider art. Prosjektet har hatt som oppgave å vise at det finnes rå kunstnere i Norge. Når utstillingen åpner 20. September i Galleri Nord-Norge i Harstad skal åpningstalen holdes av Gunnar Danbolt, professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Se Kunst i Nord-Norge er samarbeidspartner og organiserer utstillingens turné over en toårsperiode.

Relaterte artikler