L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Bodø Biennale - Kunstfestival for dansekunst og visuell kunst

Visuell kunst - Dansekunst
Tverrkunstnerisk kunstfestival annethvert år
03.-06. september 2020

07.05.202010:00 SE KUNST


Program for 2020

Bodø Biennale ble etablert i 2015 av BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst) og SE KUNST (Se Kunst i Nord-Norge).Som den eneste av sitt slag i Nordland, skal Bodø Biennale bidra til utvikling og løft av det profesjonelle dansekunstfeltet og det visuelle kunstfeltet i Bodø. Biennalen skal være en arena for tverrfaglige samarbeid og produksjoner, og et attraktivt møtepunkt for publikum og fagmiljø. Programmet omfatter utstillinger, forestillinger, tverrkunstneriske bestillingsverk, workshops, seminar/debatt, kunstformidling og kunstnersamtaler m.m..

Kunstnerisk ansvarlige, kuratorteam og produsenter:
Eva Skotnes Vikjord, kunsthistoriker, daglig leder og faglig ansvarlig i SE KUNST.
Elise Cosme Hoedemakers, kunsthistoriker, kurator/produsent i SE KUNST.
Kari Skotnes Vikjord, dansekunstner og kunstnerisk ansvarlig i BAREDANS.
Iselin Aamodt Borgan, dansekunstner og kunstnerisk ansvarlig i BAREDANS.

Relaterte artikler