NorlandiART

Det startet først med et gigantisk utendørsgalleri i Bodø. Deretter har det blitt flere gruppeutstillinger hos Stormen Kunst. Kunstprosjektet NorlandiART vil løfte frem kunstnerskap fra Nordland.

ARTIKKEL

Tekst: Amalie Marie Selvik, Se Kunst magasin
Foto: Are Andreassen, Martin Losvik, Ina Otzko, Grethe I. Einarsen, Karl Emil Rikardsen
Publisert 10.mars 2019 | SeKunstMagasin nr 01 2019

NorlandiART begynte i 2016 som et kunst i offentlige rom prosjekt. Da inviterte kunstneren Are Andreassen 21 kunstnerkollegaer i Nordland fylke til et dugnadsprosjekt for å lage et stort utegalleri i Bodø sentrum. Hans visjon var å formidle kunst, og historier fra og om Nordland sett gjennom kunstnerøyne. Kunstverkene ble overført til vindusfolier og montert på forskjellige vinduer og glassfasader rundt om i Bodø sentrum.

- De visuelle inngrepene på fasadene i bykjernen er blitt veldig godt mottatt. På åpningen av utendørsgalleriet i 2016 deltok mellom 300 - 400 personer på byvandringen. Nå bruker byguidene i Bodø dem jevnlig til å fortelle om Nordland for besøkende fra inn og utland. I tillegg kan alle som oppsøk bildene i NorlandiART i Bodø sentrum skanne en QR-kode kode med mobiltelefonen, og slik få tilgang til all informasjon om kunstprosjektet og kunstnerne, forteller kunstner og initiativtaker Are Andreassen.

Ina Otzko «Interiors» (2012-2015) i vinduet på Stormen bibliotek. Foto: Ina Otzko

Kunstnerne som deltar i NorlandiART er Per Adde, Are Andreassen, Harald Bodøgaard, Kari Elisabeth Dahlmo, Grethe Irene Einarsen, Thor Erdahl, Karl Gustav Gjertsen, Kurt Edvin Blix Hansen, Yngve Henriksen, Rune Johansen, Lars Erik Karlsen, Tor Arne Losnedal, Martin Losvik, Ina Otzko, Johanne Seines Svendsen, Gunnar Tollefsen, Espen Tversland, Kajsa Zetterquist, Hugo Aasjord og Linn Rebekka Åmo.

I tillegg til kunstnere som ikke er nålevende; Oscar Bodøgaard, Kaare Espolin Johnson og Adelsten Normann.

NorlandiART-18

Etter åpningen av utendørsgalleriet i 2016, har kunstprosjektet manifestert seg med en årlig gruppeutstilling med de samme kunstnerne, og for andre året på rad stilte de ut sammen i Stormen Kunst, i november til januar.

- NorlandiART-18 utstillingen har hatt 2.700 besøkende, noe som er rekord, forteller Are Andreassen. I tillegg har det vært stor interesse for grafikkverkstedet som ble arrangert for publikum og skoleelever i samarbeid med Stormen Bibliotek sin pedagogiske avdeling. Mer en 400 små linosnitt har blitt produsert, opplyser Andreassen entusiastisk.

Hvorfor starte dette prosjektet?

- Bodø er senter for en langstrakt region med spredt bosetning. Mange kunstnere har valgt å bosette seg her i småbyer, bygder, på øyene og langt til fjells, og det er lett å tenke at de har isolert seg. Men fra hva da? I en moderne og globalisert verden står vi alltid midt i de strømninger og trender som rører seg – uansett hvor vi bosetter oss. Du trenger ikke bo i Berlin, Paris eller New York for å være en del av det som skjer, poengterer Andreassen.

- Selvsagt påvirkes man av stedet der man oppholder seg. Slik har kunstnere bosatt i grisgrendte strøk i Nordland noe ekstra som er unikt. Ideen med Norlandia er dermed å synliggjøre disse kunstnerne, fortelle historien om hvorfor de gjorde sine valg om å bosette seg i Nordland, og til en viss grad hva kunstnerne har betydd for stedet der de bor.
Deres kunstverk plassert dem på fasader og byrom. Slik speiles på en måte hele Nordlands moderne kunsthistorie, i sentrum av fylkeshovedstaden Bodø.

Fra utstillingen NorlandiART-18 i Stormen Kunst. Foto: Are Andreassen


Selger kunsten via nett

Hele utstillingen er lagt ut for salg på www.norlandiart.no, hvor også alle kunstnerne presenteres.

- Stormen Bibliotek Galleri tillater ikke salgsutstillinger, så nettgalleriet fungerer veldig bra som butikk for denne utstillingen. Vi har solgt fem- seks bilder i år og litt flere i fjor.

Vi kan se av statistikken at norlandiart.no er bra besøkt. Utover det, så er det krevende å drive nettgalleri.

- Mange har gitt sin støtte til utstillingene og utendørsgalleriet; Nordland Fylkeskommune, Bodø Kommune, Beiarn Kommune, Gildeskål Kommune, Kulturnæringsstiftelsene Sparebank 1 Nord- Norge, Bodø Gårdeierforening, Bur Holding, Lovundfjellet Holding, JB Reklame, Galleri Espolin, Adelsteen Normann Stiftelsen. I tillegg skal det nevnes at alle kunstnerne som er representert har stilt sine bilder til disposisjon vederlagsfritt, fremhever Are Andreassen. Det blir ny utstilling på slutten av året og flere fasadegrep etter hvert.

- NorlandiART-19 blir tredje og siste utstilling. Da skal vi lansere en bok om prosjektet før vi tar NorlandiART over i et nytt nivå. Vi planlegger et nytt NorlandiART-prosjekt og denne gangen i en helt annen by.

Les flere aktuelle saker