Inger Sitter "Komposisjon i gult" har igjen fått en helt ny plassering

Utsmykningene til Inger Sitter og Marianne Hurum i Baksalen skole knytter på denne måten sammen sentrale områder i skolebygget og er med på å gi identitet og karakter til skolen som helhet.

ARTIKKEL

UTSMYKKINGEN AV NYE BAKSALEN SKOLE I HAMMERFEST

TEKST: Amalie Marie Selvik – SE KUNST MAGASIN. FOTO: Leif Gunnar Mortensen.
Publisert 17.desember 2017 | SeKunstMagasin nr 04 2017

Kunst fra fiskefabrikk til skole 

På begynnelsen av 1960-tallet malte kunstneren Inger Sitter et ti meter langt maleri til kantinen i Findus fiskefiletfabrikk i Hammerfest. Nesten 55 år senere er Sitter sitt monumentale maleri "Komposisjon i gult" blitt en del av utsmykningen av den nybygde Baksalen skole sammen med en serie malerier av Marianne Hurum.

Oppdraget med å male kunstverket Komposisjon i gult fikk Inger sitter fra fabrikkeier Harald Throne-Holst som den gangen drev Findus, Nord-Europas største og mest moderne fiskefiletfabrikk. Det store maleriet malte Sitter i perioden 1961 – 1962 og består av ni paneler som til sammen måler 3,18 meter i høyden og 9,9 meter i bredden. Motivet domineres av varme gule og oransje farger med innslag av svart, hvitt og grått.
Inger Sitter (1929-2015) var en av landets fremste kunstnere. Som kunstner kjempet hun for den abstrakte kunstens anerkjennelse. Hun var også sterkt engasjerte i ideen om at kunstens integrering i arkitektur og bymiljø skaper byrom rikere på visuell fantasi og opplevelser.

Komposisjon i gult er et sentralt verk i kunstnerens sin kunstproduksjon og har derfor en høy nasjonal, kunsthistorisk- og kulturhistorisk verdi. Maleriet er tett knyttet opp mot moderne, norsk industrihistorie. I etterkrigstiden var det fiskeindustrien som drev utviklingen av Hammerfest og Nord-Norge. Ideer om at kunst og kultur kan skape bedre arbeidsforhold og gi en positiv utvikling for industriproduksjon lå til grunn for at Findus, med Throne-Holst i spissen, vektla en bedriftskultur som tok høyde for dette. Noe som også medvirkende til at Hammerfests kulturliv blomstret på 1960-tallet.

Da Findusfabrikken i Hammerfest ble revet i 2004 var det naturlig at maleriet ble med på flyttelasset da Norway Seafood åpnet sin nye fiskeforedlingsfabrikk i Rypefjord, fem kilometer utenfor byen. Og da fabrikken i Rypefjord ble nedlagt i 2015 fikk Hammerfest kommune forhandlet frem en avtale om deponering av fabrikkens kunstsamling bestående av det enorme Komposisjon i gult og en samling sorthvit fotografier av Kåre Kivijärvi.

Enda en ny plassering

Nå har Inger Sitter Komposisjon i gult igjen fått en helt ny plassering. Hele kunstprosjektet som nå står ferdig i det nybygde Baksalen skole i Hammerfest tok utgangspunkt i en relokalisering og reaktivering av Inger Sitter sitt monumentale maleri. I september 2017 kunne Hammerfest kommune offisielt åpne kunstprosjektet til Baksalen skole.
Kunsthistoriker Hanne Hammer Stien har vært engasjert som kurator og kunstkonsulent for prosjektet og har utformet prosjektet i samarbeid med prosjektleder Gerd Hagen, kultursjef i Hammerfest kommune, og en kunstkomite. Den største utfordringen i prosjektet var å få økonomisk støtte til konservatorarbeidet i forbindelse med relokaliseringen av Sitter sitt maleri. Men med støtte fra KORO, Havfisk AS, stiftelsen Sat Sapienti og Bergesenstiftelsen utførte Oslo Konservatoratelier arbeidet med å rense og montere maleriet forsvarlig bak glass.

Spinn Arkitekter står bak utformingen av skolen som er tilpasset varierende bruk på dag- og kveldstid som et nærmiljøanlegg og knutepunkt i bydelen Baksalen. Komposisjon i gult er på bakgrunn av dette plassert i den delen av skolen som har størst offentlig funksjon. Her hvor hovedinngangen og administrasjonen befinner seg, med adgang til gymsal, verksteder, fellesrom og garderober.

Gir skolen identitet

På samme måte som Sitter var en pioner i sin generasjon, så er også Marianne Hurum en kunstner som i sin generasjon er med på å fornye maleriet. Hurum sitt maleri Smi og sveve (2017) er et monumentalt verk med et abstrakt motiv i grått, rosa, rødt og blått. Det er satt sammen av tolv paneler og har fått plass i et av trapperommene i Baksalen skole. Her strekker maleriet seg oppover veggen på en betongvegg i et område der elevene forflytter seg fra den ene etasjen til den andre – og hvor trapperommet er tilknyttet skolens aula. Utsmykningene til Sitter og Hurum i Baksalen skole knytter på denne måten sammen sentrale områder i skolebygget og er med på å gi identitet og karakter til skolen som helhet.
Det planlegges nå et formidlingsopplegg for skoleelever i Hammerfest kommune i samarbeid med Marianne Hurum og Den kulturelle skolesekken som skal ta utgangspunkt i de to maleriene på Baksalen skole. Planen er også at skolen hele tiden skal være åpen for tilreisende med interesse for kunst og arkitektur.

Det å skape oppdragskunst til det offentlige rom er viktig for en kunstner i det å oppnå anerkjennelse. Samtidig gir det muligheter til å arbeide med andre dimensjoner og situasjoner enn ellers. Marianne Hurum, "Smi og Sveve", 2017.

Les flere aktuelle saker