Store endringer hos Nordnorsk Kunstmuseum

I 2020 forvandles Nordnorsk Kunstmuseum til et kunsthåndverkmuseum. Tradisjonell billedkunst pakkes bort. Nå blir museet en aktivistisk og samfunnsengasjert institusjon med fullt fokus på kunsthåndverk og skaperglede.

ARTIKKEL

«HOS NNKM: HANDLE – OPPLEVE – SKAPE», NORDNORSK KUNSTHÅNDVERKMUSEUM,
9. MARS – 31. DESEMBER 2020
Tekst: Kjetil Rydland – Nordnorsk Kunsthåndverkmuseum. Foto: Nordnorsk Kunstmuseum - Bjørn Jørgensen/NNKM.
Publisert 20.03 2020 | SeKunstMagasin nr 01 2020


Forvandlingen har fått tittelen «HOS NNKM» og består av tre hoveddeler: Handle – Oppleve – Skape. Kunstmuseet skal presentere en helt ny samlingsutstilling. En utstilling uten malerier, videokunst og lignende, men som fremhever kunsthåndverk og duodji fra nord, for å stille spørsmål om vår forståelse og relasjon til kunst.

Makerspace
I første etasje skal en ny butikk, HANDLE, gi plass til nyetablerte nordnorske og samiske designere og kunsthåndverkere. I tillegg vil mesteparten av museets første etasje legge til rette for å SKAPE, et åpent verksted med kafé.

- Et makerspace, eller verksted om du vil, skal inspirere folk til å gå fra å være forbrukere til å bli skapende mennesker. Dette blir et inkluderende verksted for alle, med fokus på håndverksaktivisme, som tar opp dagsaktuelle temaer som konsumerisme, materialisme og miljøkrise – alt gjennom håndverk og materialer, sier direktør Jérémie McGowan ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Verkstedet aktiviseres i samarbeid med en rekke aktører som Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) og lokale kunstnere og kunsthåndverkere. Resultatet blir et annerledes museum, et engasjert talerør for hverdagslig kreativitet, med et kritisk blikk som argumenterer for viktigheten av å lage «ting» selv. Der ligger nøkkelen til utformingen av alternative fremtider.

Oppleve
Kunsthåndverk fra museets samling vil fylle 2. etasje i OPPLEVE med hovedsakelig regionale kunstnere som jobber med tekstil, keramikk, skinn, glass, fiskeskinn og andre materialer. Det innlånte kunstverket De uskyldige av Marit Ellisiv Landsend blir utstillingens mest sentrale arbeid. Landsend er en av de første som skal jobbe med Iver Jåks (1932 - 2007) sitt verk Fri rekonstruksjon av to installasjoner (1987), et kunstverk av tre uten en bestemt form, orden eller rekkefølge på sine deler. Kunstverket skal settes opp flere ganger underveis i utstillingsperioden, i samarbeid med kunstnere, skoler og publikum.

Årsutstillingen 2020
Nordnorsk Kunstmuseum skal til høsten være arena for Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2020, den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen åpner i oktober og vil ha et tilknyttet faglig program i samarbeid med Norwegian Crafts. NNKM satser stort og ambisiøst for å lage en god ramme rundt alt dette ved å rette fokus mot nord og de kunsthåndverkstradisjoner og kunstformer som finnes her. 

Museer er ikke nøytrale institusjoner
Direktør Jérémie McGowan forteller at Nordnorsk Kunstmuseum jobber bevisst med samfunnsrollen sin, og utforsker nå sitt potensiale som en aktivistisk institusjon.

- Kunst- og kulturinstitusjoner må gjøre mer for å engasjere seg i de spørsmålene som folk er opptatte av i vår tid. Museer trenger å være proaktive, og i stand til å skape endringer og nye mulighetsrom. Vi trenger alternativer, andre visjoner for hva et kunstmuseum kan og skal være i dag, sier han.