Tusen meter lange lianer og kunstneriske forstyrrelser i Bodø

Bodø Biennale 2020 ønsker å være tilstede der folk ferdes. Gjennom annonserte og uannonserte kunsthendelser i byen skal kunsten oppstå der folk oppholder seg og aktivt oppsøke publikum – og ikke omvendt. Mye av biennaleprogrammet er nå publisert på bodobiennale.no

ARTIKKEL

BODØ BIENNALE 2020, 3. SEPTEMBER – 6. SEPTEMBER 2020
Tekst: Amalie Marie Selvik – Se Kunst Magasin
Foto: Tom Øverlie, Alice Slyngstad, Tale Hendnes
Publisert 20.juni 2020 | SeKunstMagasin nr 02 2020

Kunstneriske forstyrrelser

I september blir Bodø Biennale mer enn noen gang tidligere synlig i byens offentlige rom forteller kurator Elise Cosme Hoedemakers. Hun er kunstnerisk ansvarlig og produsenter for Bodø Biennale sammen med Kari Skotnes Vikjord og Iselin Aamodt Borgan i BAREDANS - Bodø Arena for Dansekunst. Sammen med Se Kunst i Nord-Norge arrangerer de den tredje utgaven av den tverrkunstneriske festivalen for visuell kunst og dansekunst.

- Bodø Biennale fortsetter sin satsing på offentlig og stedsspesifikk kunst som skal foregå på utradisjonelle og tradisjonelle arenaer. Målet er å utfordre, og utforske, (ute)rommets potensialer, for å skape kunstopplevelser til glede, undring og refleksjon. Vi vil utvide publikums forståelse av hva kunst er, og hvor kunst oppstår, forteller Cosme Hoedemakers.

- Fra et kunstnerisk ståsted skal årets biennale utforske hva steder gjør med oss, påvirker oss mentalt og fysisk, og hvordan stedets infrastruktur innvirker vår hverdag og bevegelsesmønster. Vi ønsker at publikummet skal få oppleve kunst ut fra sine premisser og erfaringer. Folk skal føle seg trygg på at egne opplevelser er viktige. Derfor skal mange av festivalens kunstopplevelser foregå der folk ferdes til daglig. Kanskje senker det terskelen for å engasjere til deltakelse?

Landing, Flytende landskap, Barcode, Oslo 2019. Foto: Tom ØverlieTusen meter lange lianer
Av biennalens høydepunkter ser Kurator-teamet for Bodø Biennale spesielt frem til Alice Slyngstad bestillingsverk, og til dansekompaniet Landing sitt Flytende landskap, hvor 1000 meter lange lianer i tekstil skal bevege seg gjennom Bodø sentrum.

- Alice Slyngstad er en ung kunstner som praktiserer flere kunstuttrykk i spennet mellom dansekunst og visuell kunst. Slyngstad har utført flere kunstprosjekter på offentlige arenaer, og forholder seg til materialer som arkitektur, bevegelse, tekst, musikk, lys og kostyme. Sentrale spørsmål som stilles er hvordan rom påvirker persepsjon, stemning og handlinger, forklarer Iselin Aamodt Borgan.

- Til biennalen undersøker Slyngstad bruk av stemmen og skal samarbeide med unge lokale amatørdansere. Produksjonen skal i stor grad utarbeides lokalt i forkant av biennalen, og ungdommene involveres i kunstnerens egen skaperprosess.

Landing består av Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal og Ida Gudbrandsen. De står bak det stedsspesifikke verket Flytende landskap. Her skal åtte dansere beveger seg gjennom byrommet sammen med 1000 meter lange lianer i seanser som varer mellom tre til 24 timer.

- Flytende landskap vil dukke opp flere ganger under Biennale-helgen og vil konfrontere befolkningen i deres hverdagslige aktiviteter i byen. Dette kunstverket har et sterkt performativt uttrykk som vi synes setter spenning mellom dansekunstfeltet og det visuelle kunstfeltet. Lianene er bevegelige, tredimensjonale skulpturer som opptar og krever et fysisk rom. Danserne vil skape et landskap som stadig endrer seg hvor folk blir nødt til å forholde seg til det fysisk, og ta egne valg omkring handling og bevegelse.

Lydspor i egne hodetelefoner
Forestill deg at du lukker øynene. At verden forsvinner bak øyelokkene dine og blir mørk og stille et øyeblikk. Se for deg at du sitter i et rom, med god takhøyde og gulvplass. Forestill deg at du ikke er alene, men at flere, som deg, sitter på rad og rekke med øynene lukket og lytter. Om du åpner øynene igjen kan alt være forandret. Det som ligger foran deg, kan være ett av ditt livs største høydepunkt, eller bare en kveld som alle andre. Akkurat nå, er det ingen som vet. Det er dette man kan oppleve med forestillingen Alt nå laget av koreograf og danser Eivind Seljeseth.

- I denne forestillingen får hver publikummer sine egne hodetelefoner og sitt eget lydspor. Det er en forestilling der publikum er alene, sammen. Hver publikummer hører en stemme som en slags guide til det de ser – som ikke nødvendigvis er det samme som sidemannen får høre. Alt nå guider deg gjennom din egen forestillingsevne, forteller Kari Skotnes Vikjord og Iselin Aamodt Borgan.

Biennaleutstillingen
Biennaleutstillingen skjer i samarbeid med Bodø kunstforening og Stormen Kunst/dáidda og de tre inviterte kunstnere Grethe Irene Einarsen, Kay Arne Kirkebø, og Anna Sigmond Gudmundsdottir. Kunstnerne er inviterte til å innta ulike perspektiver på Bodøs stedsidentitet og stedsutvikling – og underliggende spørsmål som hva stedsutvikling gjør med samfunnet, individet og de mellommenneskelige relasjonene blant folkene på stedet.

- Kunstnerne er utvalgt på bakgrunn av sin faglige innretning, og tidligere stedsspesifikke arbeid. Gudmundsdottir jobber med tegning og maleri, Kirkebø jobber med tegning og videoanimasjon, og Einarsen med fotografi og installasjon. Vi ser et interessant slektskap mellom de tre kunstnerskapene. I hvordan utforskning av identitet, individualitet, psykologi, menneskelige relasjoner, samfunnsstrukturer og stedsopplevelser kommer til syne i deres kunstprosjekter.

- I vinter deltok kunstnerne på en to dagers researchreise i Bodø. Målet var å gi kunstnerne en faglig forankring for prosjektets tematiske ramme og gi dem opplevelsen av Bodø som sted.
De fikk se utstillingslokalene og en befaring i ulike byrom og museer, og ble kjent med byutviklingsplanene som Bodø kommune har for byen, forteller Cosme Hoedemakers.

- Biennaleutstillingen er initiert av Se Kunst i Nord-Norge med mål å styrke samarbeidet mellom de lokale utstillingsarenaene Bodø kunstforening og Stormen Kunst. For å legge til rette for nye produksjoner med særskilt tilknytning til Bodø og regionen rundt.

Familieaktiviteter og fagprogram
I år satser Bodø Biennale på et baby/barn-program med aktiviteter som hele familien kan delta på, også de aller minste.

- Tidligere har BAREDANS arrangert Babydans og Contakids med stor suksess. Nå vil vi utvide tilbudet med Babyomvisninger i utstillingene, arkitektur-trilleturer og kreative verksteder for små og mellomstore barn. I tillegg blir det arrangert kreative workshops, foredrag og samtaler med kunstnere, informerer Kari Skotnes Vikjord.

- Blant annet skal Cecilie Lindeman Steen holde sitt performative foredrag «Betydningen av bevegelse» spisset mot performance og kommunikasjon gjennom bevegelse. Kunstnerne og danserne som presenteres i biennalen har til felles en kroppslig tilnærming i sine prosesser og arbeider, men benytter et helt ulikt repertoar av bevegelser og handlinger, og disponerer areal, rom og gulv på forskjellig vis. I fagprogrammet vil vi derfor vektlegge betydningen av bevegelse i kunstneriske prosesser og meningsgivende handlinger, improvisert eller regissert, der referanser hentes fra enkeltes praksiser, tverrkunstneriske samarbeider og stedsspesifikke produksjoner.

Elise Cosme Hoedemakers og Iselin Aamodt Borgan håper fagprogrammet kan bidra til å skape en diskurs om fagfeltene for dans og visuell kunst og aktuelle tema som rører seg i de kunstfeltene.

- Kanskje enda viktigere håper vi Bodø Biennale kan skape diskurs mellom fagfeltene, som forhåpentligvis bidrar som faglig og kunstnerisk inspirasjon. De kunstfaglige miljøene i byen har behov for å bli synliggjort i kulturbyen Bodø, og særlig fram mot 2024. Vi inviterer nasjonale og lokale profesjonelle kunstnere som vi tror bidrar til å understreke behovet for at det legges bedre til rette for profesjonelle aktører innen kunstfeltene i Bodø. I tillegg til amatørmiljøene som også så klart er veldig viktige.

Se detaljert program for Bodø Biennale 2020 på www.bodobiennale.no