"GIERDU" til nordområdene

Nordområdesatsingen "GIERDU- bevegelser i samisk kunstverden / sirdimat sámi duodje-ja dáiddamáilmmis" startet våren 2012 turné til fem steder utenfor Norge.

UTSTILLINGSTURNÉ 2012-2013

Utstillingen er produsert av Se Kunst i Nord-Norge og RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger.

Besøk utstillingen digitalt  www.gierdu.no

GIERDU inneholder kunstverk fra RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok, som har en av Nordens mest interessante samlinger av samisk kunst. Utstillingsprosjektet tar for seg samisk kunst og de diskusjoner og utfordringer som beveger seg i den samiske kunstverden. Utstillingen er produsert av Se kunst i Nord-Norge, Bodø og RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger.  

GIERDU
 er ikke bare en utstillingsturné med formidlingstilbud til barn og unge men tilbyr også foredrag og en publikasjon.

Formålet med SKINNs nordområdesatsning, foruten å vise frem Gierdu, er å knytte kontakter med kunstformidlingsinstitusjoner som kan være til nytte for vårt nettverk i Nord-Norge i fremtiden.

GIERDU har vært på turné i Nord-Norge 2009-2011 og der vist på 16 steder.
Utstillingen er tilrettelagt for turné i nordområdene 2012-2013.
Turnéen går til Russland, Sverige, Finland og Island.

Prosjektet har mottatt støtte fra: FRITT ORD, Kulturkontakt Nord, Norsk Kulturråd, DKS Nordland, DKS Finnmark, Samisk Kulturfond, ABM-utvikling. For turné i nordområdene i tillegg Baretssekretariatet og Norsk-islandsk kultursamarbeid.

Hammerfest Kunstforening 2009
Hammerfest Kunstforening 2009
Hammerfest Kunstforening 2009
Hammerfest Kunstforening 2009