"Uten Ramme; nye rom"

"Uten Ramme; nye rom" er et stedsrelatert kunstprosjekt med kunstnerne Josefine Lyche, Lars Morell og Anders Sletvold Moe i et turnéformat som bryter med den tradisjonelle vandreutstillingen. Tromsø Kunstforening var arena for første turnèstopp og åpning av kunstprosjektet 22. oktober 2010.

UTSTILLINGSTURNÉ 2010-2011

Uten Ramme; nye rom er et samarbeidsprosjekt mellom SKINN- Se Kunst i Nord-Norge og Tromsø Kunstforening. Norsk Kulturråd har gitt betydelige 790 000 kroner i tilskudd, noe som har gitt det nødvendige fundamentet for å kunne realisere turneprosjektet til ni steder i Nord-Norge. Dette er et ambisiøst prosjekt som eksperimenterer med mulighetene innenfor turnèformatet. Intensjonen er å utprøve og formidle en retning i samtidskunsten hvor kunstnerne skaper verket på stedet. Å kunne skape en serie av spesifikke arbeider for ulike rom er både en utfordring og en mulighet for kunstnerne. Galleriene i Nord-Norge byr på svært ulike arkitektoniske sjangere og planløsninger. Ved at kunstnerne er tilstede på hvert utstillingssted i turnéplanen vil prosjektet bidra til økt kunnskap om de vilkår og utfordringer som er knyttet til produksjon og formidling. For at kunstnerne skal ha de beste forutsetningene har de i løpet av sommeren vært på research til de utvalgte stedene Bodø, Brønnøysund, Svolvær, Rognan, Røst, Alta, Vadsø, Harstad og Tromsø.

Modernistisk maleri som horisont

Uten Ramme; nye rom belyser en tendens i dagens kunst, representert av de tre utvalgte kunstnerne. Prosjektet tematiserer to hovedlinjer, hvor den ene er utforsk-ning av maleriets utvidete felt, med utgangspunkt i det abstrakte, modernistiske maleriet. Den andre er en utforskning av rom og arkitektur, som vil komme til uttrykk på hvert enkelt sted prosjektet skal gjennomføres.
Maleriets muligheter kommer til uttrykk gjennom måten kunstnerne artikulerer og forandrer rom. De arbeider i ulike uttrykk og teknikker, fra sterke geometriske former i perfekt bearbeidelse, til decollage-teknikk. Et viktig aspekt hos Lyche, Sletvold Moe og Morell er intensjonen om å skape illusjoner, forføre og forundre gjennom det estetisk vakre.

Kunstnerne

Josefine Lyche, Lars Morell og Anders Sletvold Moe er tre unge og meget aktive kunstnere som har høstet anerkjennelse både på den nasjonale og internasjonale kunstscenen.Sletvold Moe er fra Steinkjer og har tatt sin kunstutdannelse i Malmø og er bosatt der. Lyche og Morell kommer henholdsvis fra Oslo og Kristiansand og har begge sin akademiutdannelse fra Oslo. Lars Morell gikk for øvrig på Kunst og filmskolen i Kabelvåg i 2000 -2001 og er dermed den av kunstnerne som kjenner Nord-Norge best.

Formidling

Det er et omfattende formidlingsprogram knyttet til prosjektet. Både workshops og omvisninger vil blir arrangert på alle de utvalgte prosjektstedene. Dette vil skje i samarbeid med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) Finnmark, Troms og Nordland.
Publikums forventninger til forholdet mellom arkitektur og kunstobjekt forrykkes når en utforskning av gallerirommet finner sted. Det åpner imidlertid for nye formidlingsaspekter med fokus på denne spesielle retningen i samtidskunsten. Kunstnernes til-stedeværelse over tid under arbeidet med sine verk, og måten de velger å artikulere og engasjere de ulike rommene på, vil skape en innsikt både i den kunstneriske prosessen og å skape oppmerksomhet omkring de respektive utstillingsstedene.
Prosjektet er dokumentert med videofilm for å gi innblikk i kunstnernes arbeidspraksis. Dette blir formidlet på monitor i utstillingen. Det skal også produseres en publikasjon med faglig tekst, som blant annet skal behandle temaet videreutvikling og nyvurdering av modernismen. Samtidig skal den belyse de enkelte kunstnernes praksis, sammenligne dem, og på den måten skape en nyansert forståelse av det som kan oppleves som en allmenn tendens. I og med at publikasjonen skal dokumentere prosjektet i tekst og bilder vil den bli ferdigstilt etter at prosjektet er avsluttet.

I forbindelse med utstillingen vil vi arrangere en foredragsturné til de ulike visnings-steder. I tillegg vil alle formidlere som engasjeres for Den kulturelle skolesekken også holde omvisninger for et generelt publikum.

Følg turnéen på kunstnernes blogg: www.sekunst.no/utenramme
Utstillingen er produsert av SKINN, Se Kunst i Nord-Norge i samarbeid med Tromsø kunstforening.
Kuratorer for turnéen: Eva Skotnes Vikjord - daglig leder i SKINN
Svein Ingvoll Pedersen - intendant i Tromsø kunstforening.
Katalog/publikasjon og filmdokumentasjon skal dokumentere prosjektet og vil foreligge i etterkant av turneen.

Publikasjon
Les mer om publikasjon som kan bestilles Pris 280,- + porto.
Ta kontakt med Se Kunst i Nord-Norge for bestilling: Send mail til post@sekunst.no

Prosjektet har mottatt støtte fra: Norsk Kulturråd, FRITT ORD,
DKS Nordland, DKS Finnmark, DKS Troms.

Relaterte artikler