"Objekter: tradisjon og fornyelse"

Utstillingen rettet søkelyset på grensegangene mellom kunst og kunsthåndverk. Samtidig satte den fokus på at objekter i nye former og uttrykk inngår i en dialog med håndverktradisjonen.

UTSTILLINGSTURNÉ 2005-2006

Kunstnerne i SKINNs utstillingsprosjekt presenterte arbeider i ulike materialer som porselen, metall, gips, steingodsleire, ulike tekstiler, plast, skinn, bein og tre. De anvender materialer på nye måter, eksperimenterer med tradisjonelle former kombinert med håndverksteknikker.

Den tradisjonelle grensen mellom det funksjonelle og funksjonsløse blir utfordret. Alle har de på en eller annen måte referanse til tradisjonens håndverk. I ulik grad beveger kunstnerne seg i forholdet mellom kunsthåndverk og kunst. Det var også en intensjon at utstillingen gjennom de 11 utvalgte kunstnerne skulle representere en bredde. Kunstnerne med samisk tilknytning utfylte denne bredden til en større helhet. Utstillingen med materialbaserte objekter forente historie og samtid og skapte slik rom for abstrakte historier.

Kunstnere i utstillingsprosjektet
Ni kunstnerne fra ulike kanter av landet var valgt ut av SKINNs kunstneriske råd:
Anne Thomassen, Hanne Friis, Inger Anne Nyaas, Ingrid Larssen, Lars Sture, Lillian Erlandsen, Line Haukøy, Jørgen Moe, Anikken Sandvig. To kunstnere med samisk tilknytning var foreslått av samisk kunstnersenters kunstneriske råd. Følgende kunstnere: Per Isak Juuso bosatt i Sverige og Aslaug Juliussen bosatt i Karasjok. Førstnevnte er av samisk opprinnelse, mens Juliussen har vært bosatt i Karasjok store deler av sitt voksne liv og har familie med samisk opprinnelse.

Kunsthåndverk i grenseland
av Torild Gjesvik, Kunsthistoriker

Forholdet mellom kunsthåndverk og kunst er ikke fastlagt en gang for alle. Typisk for dagens situasjon er snarere at grensene mellom kunsthåndverk og kunst i mange tilfeller er uklare og flytende. Nettopp dette grenselandet er det utstillingen Objekter: Tradisjon og fornyelse ønsker å fokusere på. Les mer

Objekter: tradisjon og fornyelse var tilbud til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2005-2006Utstillingen åpnet i Alstadhaug Kunstforening i Sandnessjøen og besøkte totalt 14 steder i Nordland, Troms og Finnmark. Lokale arrangører var kunstforeninger.

Høst 2005
01 Alstahaug Kunstforening
02 Mosjøen Kunstforening
03 Rana Kunstforening
04 Narvik Kunstforening
05 Kunstforeninga ETS
06 Vestvågøy Kunstforening
Vår 2006
07 Vestvågøy Kunstforening
08 Atelier Lofoten
09 Sortland Kunstforening
10 Bodø Kunstforening
11 Tromsø Kunstforening
12 Harstad Kunstforening
13 Alta Kunstforening
14 Hammerfest Kunstforening
15 Vadsø Kunstforening

Lars Sture, objekter i tre og tekstil. Brodert tre, i dialog med tradisjonen.
Ingrid Larssen, objekter i tekstil. Skulpturelle smykker inspirert av naturens skiftende årsstider.
Juuso, Per Isak
Anne Thomassen, objekter i porselen. Bearbeidet tradisjonelle former.
Line Haukøy, objekter i metall, pleksiglass og unike steiner. Skulpturelle smykker i minimalistiske og arkitektoniske former.
Anikken Sandvig, objekter i gipsmateriale. Illusjon av objekter i tekstile materialer. ”ting er ikke hva de gir seg ut for å være”.