"Møte med Stedet: Nr. 610" - Audioviselt bestillingsverk

SKINN tok initiativ til samarbeidsprosjekt med Bodø Sinfonietta. Resultatet ble et spennende audiovisuelt verk som ble turnert til 8 steder i Nord-Norge med 12 mans orkester + dirigent. Norsk Kulturråd støttet prosjekt med kr 500.000

UTSTILLINGSTURNÉ 2006

Målet for dette prosjektet var å finne frem til en videokunstner og en komponist som kunne fungere sammen som team, og på det grunnlaget skape et audiovisuelt verk.

Videokunstner og komponist ble engasjert til å lage en samproduksjon. Prosjektet skulle som prosess og ferdig uttrykk vise et nært samarbeide mellom videokunstner og komponist – og Bodø Sinfonietta. Denne formen for videokunst er smalere enn generell videokunst og det er bare noen få som jobber med dette i Norge.

Prosjektet ble ferdigstilt og framført som et samlet verk med lyd og bilde. Det ble framført av musikerne ”live” og med kunstvideoen som et sterkt visuelt uttrykk. Liveframføringen ble gjennomført 8 steder i landsdelen med 12 musikere og 1 dirigent. Verket skal også etter avtale med videokunstner kunne benyttes som en del av Bodø Sinfoniettas repertoar andre steder og på senere tidspunkt. Slik får dette bestillingsverket et videre liv etter turneen.

Etter gjennomgang av flere videokunstnere som kunne være aktuelle i denne genre, pekte Unn Fahlstrøm seg tidlig ut. Med det som utgangspunkt ble komponist Lars Petter Hagen trukket inn i prosessen. Samarbeidet disse to imellom ble en kontinuerlig prosess, der veien ble til underveis. I skissen for prosjektet ble det stedsspesifikke noe av essensen i prosjektet. Kunstner og komponist har som ledd i tilblivelsesprossen foretatt en reise rundt til flere steder i Nord-Norge og bl.a. filmet, tatt opp lyd, lys. Reisen ble gjennomført i mai 2006. Målet med en slik "stedsundersøkelse" var at kunstnerne skulle gjøre seg kjent for å finne det som er særegent og spesifikt for landsdelen. Møtet mellom komponist og kunstner ble utgangspunktet for et audiovisuelt verk som gjenspeiler noe av den naturen, lokalhistorien og kulturhistorien vi har i Nord-Norge.

Unn Fahlstrøm

Fahlstrøm er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo hvor hun i 4 år arbeidet med video i nært samspill med musikk. Hun samarbeider med komponister og musikere, og videoene hennes har fått oppmerksomhet på grunn av det spesielle forholdet mellom lyd og bilde: hennes videoer blir omtalt som suggererende verk på grensen mellom filmatisk narrativ og abstrakt strukturalisme. Hun henter ofte klipp fra allerede eksisterende filmer som hun bearbeider og tolker i samspill med musikk. Hun søker å forene form og innhold, og bruker formgrep som symboler og kommentarer på filmens innhold, både i selve videoen og i hvordan den presenteres i rommet. Denne formen for videokunst er smalere enn generell videokunst og det er bare noen få som jobber med dette i Norge.

Lars Petter Hagen

har kandidatstudie i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, med Rolf Wallin og Asbjørn Schaathun som lærere. Han har også hatt undervisning og deltatt i masterclass med bl.a. Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino, Gerald Bennett og Jonathan Harvey. Hagens verkliste omfatter instrumentalmusikk, elektroakustiske verker, samt musikk for film og teater. Han har hatt framførelser med ensembler som Cikada, Oslo Sinfonietta, Poing, SISU, NING Kammerensemble og nederlandske Insomnio. Han har vært representert ved Berliner Festspiele, Kunstbiennalen i Melbourne, Festspiele Meckenburg Vorpommern i Tyskland, Oslo Kammermusikkfestival, Ultima festivalen og Music Factory i Bergen. Hagen har markert seg med lydinstallasjoner bl.a. på Astrup Fearnley museet i Oslo og ved flere internasjonale møtesteder. Hagen har også hatt mange store bestillinger fra tunge institusjoner som Music Factory, Rikskonsertene, Ultima, Nordic Voices og Det Norske Kammerorkester. Ved siden av å komponere er Lars Petter Hagen aktiv som foredragsholder, skribent, musiker og dirigent. I 1999 var han initiativtager til samtidsmusikk- tidsskriftet Parergon, som han også var redaktør for fram til 2000. Året 2000-2001 hadde Hagen et arbeidsopphold i Berlin. Fra 2002 har han hatt sin virksomhet i Oslo. Han har mottatt en rekke stipendier og har innehatt flere tillitsverv. I april 2003 ble han valgt til president og kunstnerisk leder i Ny Musikk.

Bodø Sinfonietta

ble formelt stiftet i januar 1999. Ensemblet består av 11 musikere, kunstnerisk leder og daglig leder i ulike stillings størrelser. Konsertmester er en av Bodøs mest kjente musikerprofiler; Sveinung Lillebjerka, som dermed er tilbake i hjemlige trakter. Kunstnerisk leder er slagverkeren Rolf Lennart Stensø. Aktiviteten i Bodø Sinfonietta har hatt en markant økning de siste årene. Det konserteres jevnlig i Bodø kulturhus, og vi kan også nevne høydepunkter som åpnings-konserten under Iliosfestivalen i 2000, konserter under de fire komponisttreff i Bodø, Piteå, Oulo og Thorshavn og innspilingen av CDen ”Singing Landscape” som ble lansert under Nordland Musikkfestuke i 2003. Sistnevnte CD inneholder musikk av komponisten Torstein Aagård Nilsen, opprinnelig fra Kabelvåg. Bodø Sinfonietta samarbeider jevnlig med byens øvrige produksjonsmiljø, og har i tillegg knyttet til seg faste samarbeidspartnere på nasjonal og internasjonalbasis. I så vel 2006 som 2007 er Bodø Sinfonietta invitert til Ultima festivalen i Oslo, som er en av verdens ledende på samtidsmusikk. Ensemblet spilte i september 2005 åpningskonserten på Nordiske Musikkdager i St. Petersburg, som er en markering av nordisk samtidsmusikk.