L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Malerier av Oscar Bodøgaard

Oscar Bodøgaard er en av Nord-Norges mest markante nålevende billedkunstnere. Han fyller 80 år sommeren 2003, og i den forbindelse forberedes det jubileumsutstilling med hans nyere arbeider.

UTSTILLINGSTURNÉ 2003-2004
08.01.202008:36 SE KUNST

Oscar Bodøgaards malerier står i en norsk og nordisk landskapstradisjon som har en historisk forbindelseslinje tilbake til romantikken på 1800-tallet. I formidlingen vil et kunsthistorisk perspektiv med fokus på landskapstradisjonen falle naturlig inn.

Bodøgaard er en høyst vital billedkunstner med en omfattende kunstnerisk egenproduksjon i tillegg til mange år med restaurering av bygg og kunstverk for Riksantikvaren, og oppbygging av en egen etnografisk samling. Oscar Bodøgaard har i sitt kunstneriske løp siden han startet kunstutdannelsen på 40-tallet utviklet en særegen maleteknikk. Hans billedform er etter hvert gått mer og mer mot abstrahert og nonfigurativt uttrykk. Naturen er hele tiden kilden til hans kunstneriske uttrykk.Turnèrute høst 2003 - vår 2004

Visningssteder:
1 Harstad Kunstforening
2 Midt-Troms Kunstforening
3 Alta Kunstforening
4 Hammerfest Kunstforening
5 Vadsø Kunstforening
6 Sør-Varanger Kunstforening
7 Kunstforeninga ETS
8 Narvik Kunstforening
9 Hamarøy Kunstforening
10 Hadsel Kunstforenin
11 Atelier Lofoten
12 Vestvågøy Kunstforening
13 Brønnøysund Kunstforening
14 Alstahaug Kunstforening
15 Mosjøen Kunstforening
16 Rana Kunstforening
17 Fauske Kunstforening
18 Meløy Kunstforening