Malerier av Oscar Bodøgaard

Oscar Bodøgaard er en av Nord-Norges mest markante nålevende billedkunstnere. Han fyller 80 år sommeren 2003, og i den forbindelse forberedes det jubileumsutstilling med hans nyere arbeider.

UTSTILLINGSTURNÉ 2003-2004

Oscar Bodøgaards malerier står i en norsk og nordisk landskapstradisjon som har en historisk forbindelseslinje tilbake til romantikken på 1800-tallet. I formidlingen vil et kunsthistorisk perspektiv med fokus på landskapstradisjonen falle naturlig inn.

Bodøgaard er en høyst vital billedkunstner med en omfattende kunstnerisk egenproduksjon i tillegg til mange år med restaurering av bygg og kunstverk for Riksantikvaren, og oppbygging av en egen etnografisk samling. Oscar Bodøgaard har i sitt kunstneriske løp siden han startet kunstutdannelsen på 40-tallet utviklet en særegen maleteknikk. Hans billedform er etter hvert gått mer og mer mot abstrahert og nonfigurativt uttrykk. Naturen er hele tiden kilden til hans kunstneriske uttrykk.

Turnèrute høst 2003 - vår 2004

Visningssteder:
1 Harstad Kunstforening
2 Midt-Troms Kunstforening
3 Alta Kunstforening
4 Hammerfest Kunstforening
5 Vadsø Kunstforening
6 Sør-Varanger Kunstforening
7 Kunstforeninga ETS
8 Narvik Kunstforening
9 Hamarøy Kunstforening
10 Hadsel Kunstforenin
11 Atelier Lofoten
12 Vestvågøy Kunstforening
13 Brønnøysund Kunstforening
14 Alstahaug Kunstforening
15 Mosjøen Kunstforening
16 Rana Kunstforening
17 Fauske Kunstforening
18 Meløy Kunstforening