" m² og tid - eller når solen treffer huset samtidig som det ringer på døren"

SKINNs utstillingsproduksjon i 2007-2008 presenterer videokunst, tilrettelagt for turné til visningssteder i Nord-Norge. Utstillingen er satt sammen av fem videoverk av kunstnerne Liv Ragnhild Kjellman fra Norge, Michael Toke fra Canada, Laurent Montaron fra Frankrike, kunstnerduoen Graw Böckler fra Tyskland og Jacob Tækker fra Danmark. Hver kunstner er representert med hvert sitt verk som har fått tilhold i hver sin mobile modul.

UTSTILLINGSTURNÉ 2007-2008

I de senere år, etter hvert som videokunsten harmanifestert seg som egen sjanger, har den generelt sett fått økt fokus på kunstscenen. Det er et kunstmedium som krever teknisk utstyr og tilpasset forhold for visning. Det har medført en begrenset tilgang på denne formen for kunstuttrykk på mindre visningssteder i Nord-Norge.

Utfordringen med video som kunstform er å løfte det hele ut av en vanlig tv- og hjemmekino opplevelse. Den tidsbaserte kunstens sterke slektskap til tv og film har kanskje bidratt til at det fortsatt er litt ukjent som kunstmedium for mange publikummere. SKINN har ønsket å møte utfordringene på best mulig måte ved å engasjere kurator og kunstner Anne Szefer Karlsen, som bl.a. har kunstvideo som et av sine spesialfelt. Karlsen har utformet et helhetlig utstillingskonsept for SKINN. Utstillingen m² og tid – når solen treffer huset samtidig som det ringer på døra er satt sammen av fem videoverk av kunstnerne Liv Ragnhild Kjellman fra Norge, Michael Toke fra Canada, Laurent Montaron fra Frankrike, kunstnerduoen Graw Böckler fra Tyskland og Jacob Tækker fra Danmark.

Hver kunstner er representert med hvert sitt verk som har fått tilhold i hver sin mobile modul. Samlet skaper modulene den arkitektoniske rammen for utstillingen, som forandrer seg i forhold til rommet utstillingen til enhver tid vises i. Alle videoene har lydspor som er viktige for opplevelsen av bildene, og derfor er det skapt en publikumssituasjon som avgrenser verkene fra hverandre.

Å bevege seg gjennom rommet mellom videomodulene gir publikum en opplevelse av kunsten i forhold til tid og rom. Verkene i utstillingen har til felles at de bygger på fortellinger eller historier som tar utgangspunkt i små hverdagsligheter; minner, opplevelser, oppdagelser, refleksjoner. De er nært beslektet med visuelle former for fortellertradisjoner vi kjenner igjen fra media, men har noe uavklart og tvetydig ved seg.

Til utstillingen er det bl.a. produsert en utstillingskatalog som utdyper tema for utstillingen og video som kunstsjanger. Ungdomsskoleklasser ønskes særlig velkommen til utstillingen. Lærere finner informasjon på SKINNs hjemmesider for denne målgruppen.
Utstillingen er produsert og formidlet til visningssteder i landsdelen av: SKINN - Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge.
Kunstnere: Liv Ragnhild Kjellman (Norge), Michael Toke (Canada), Laurent Montaron (Frankrike), Graw Böckler (duo)(Tyskland), Jacob Tækker (Danmark).
Kurator: Anne Szefer Karlsen.

Formidling
Tema for utstillingsprosjektet er videokunst. I denne utstillingen med det bevegelige bilde som kunstform har kurator og kunstner Anne Zeffer Karlsen skreddersydd et helhetlig konsept for utstillingsturné i Nord-Norge. I tilknytning til utstillingen har SKINN utviklet et formidlingsopplegg for skoleelever som er forankret i utstillingens tematikk.


Målgruppen for formidlingen er 7. – 10. klasse, men den vil også kunne tilpasses yngre elever. Utstillingen og formidlingsopplegget gjennomføres i kunstforeninger, museer og kulturhus, alt etter hva som passer på det enkelte sted. Hovedmålsettingene er å gi skoleelever tilgang til en utstilling med høy kvalitet og gjennom aktiv formidling kunne bidra til refleksjon og innsikt i et av samtidens sentrale kunstuttrykk. Dialog med samtale/diskusjon om videokunst vil vektlegges.

Med hensyn til den økte fokus som er og har vært på videokunst, ser SKINN det som en viktig oppgave å produsere og formidle en utstilling med dette kunstuttrykket i fokus. Målsetting med utstillingsprosjektet er å bidra til kompetanseutvikling, kritisk refleksjon samt øke forståelsen for videokunsten som en viktig uttrykk innen samtidskunsten.

Vandreutstillingen ble vist her:

Utstillingen er svært mobil og skal vises i store deler SKINNs nettverk i Nordland, Troms og Finnmark. Utstillingen besøker hvert sted i kort tid, så det gjelder å være oppmerksom på visningstiden. Nedenfor kan du se reiseruten for 2008.

Narvik kunstforening 5-13 januar
Tromsø Kunstforening18-27 januar
Harstad kunstforening 9-17 februar
Øksnes kommune 23 feb-2 mars
Lødingen kunstforening 8-16 mars
Atelier Lofoten 29 mars-6 april
Sortland kunstforening 12-20 april
Andøy kunsforening 3-11 mai
Kunstforeningen ETS 24 mai-1 juni
Hadsel kunstforening 7-15 juni
Vestvågøy kommune 23-31 august
Bodø kunstforening 6-21 september
Fauske kunstforening 4-12 oktober
Saltdal kunstforening 18-26 oktober
Rana kunstforening 1-9 november
Alstadhaug kunstforening 15-23 november
Brønnøysund kommune 29 nov-7 desember
Mosjøen 12-21 desember