"Cellulose - kunstneriske uttrykk i papir"

"Cellulose - kunstneriske uttrykk i papir" var en utstilling som visste til råmaterialet og utgangspunktet for de kunstneriske uttrykkene og kunstverkenes karakter. Jane Balsgaard, Gabriella Göransson, Gjertrud Hals og Hilde Hauan Johnsen benyttet håndlaget papir av plantefiber og utnyttet de muligheter og spesielle egenskapene i papirmaterialet.

UTSTILLINGSTURNÉ 1998-1999

I vår hverdag bruker vi papir i omfattende mengder og vi har mer eller mindre glemt at det opprinnelig var en sjelden håndlaget vare. Utstillingen viste papir som kunstnerisk medium og satte fokus på de estetiske kvaliteter ved det håndlagede papirmaterialet.

Papir som selvstendig medium for kunstneriske uttrykk er relativt nytt i kunsthistorisk sammenheng. Det ble først tatt i bruk i vårt århundre, som en følge av utvikling av det abstrakte kunstuttrykk. I søken etter nye uttrykksformer og medier fikk papirmateriale stadig større betydning. Papir ble benyttet som et av flere materialer av futuristene, dadaistene og surrealistene. Først i slutten av 1950-årene oppsto papirkunst som egen kunstform i Europa, da tok kunstnerne i bruk papir som selvstendig medium. Det var i begynnelsen av 1980 årene kunstnere begynte å arbeide med håndlaget papir.

Papirmaterialets sammensetning kan gi et levende og elastisk stoff, som egner seg i særlig grad som kunstnerisk medium.Kvaliteten på papiret avhenger av fibrenes sammensetning, tilsetning av hjelpestoffer og den mekaniske prosessen fibermassen gjennomgår. Papir er en sammenfiltret flate som består av cellulosefibre. Disse finnes i alle planter, og alle kan brukes til fremstilling av papir. Papirmassen kan formes, støpes, sprøytes og tilsettes farger - alt etter ønskelig uttrykk. I materialets fleksibilitet ligger muligheter og utfordringer til den kreative fantasi.

Kunstnerne i denne utstillingen representerte ulike teknikker og fremgangsmåter og forskjellig bruk av papir i relieff, skulptur, strukturer, flater og farger. Kunstverkene bar om ulike inspirasjonskilder og hadde unik spennvidde.

Kunstnere i prosjektet

Jane Balsgaard
Jane Baalsgaard er født i København i Danmark 1939. Hun har sin utdannelse fra det Kongelige Kunstakademiet 1972 -78 under professorene Addi Købcke,Gunnar Westmann, Sven Dalsgaard, Freddie A.Lerche, Gunnar Aasgaard Andersen og Svend Wiig Hansen.
Jane debuterte på Kunstnernes Efterårsutstilling i 1971 og har siden deltatt i utallige gruppeutstillinger. Hun har blant annet deltatt flere ganger på den “Internasjonale Biennalen der Papirkunst” i Leopold Hoesh Museet i Tyskland som arrangeres hvert annet år. Jane var med i denne utstillingen allerede første gang den ble arrangert i 1986. Hun har gjennom sin aktive kunstneriske virksomhet hatt en rekke separatutstillinger i Danmark, Finnland, Sverige,Tyskland, Holland og Japan.

Jane har i tillegg til flere utsmykkingsoppdrag i Danmark hatt utsmykkningen på Manchester Airport terminal 2 i England og Førde sentralsykehus i Norge.
Arbeider av henne er innkjøpt av museer i Danmark, Sverige,Tyskland Sweits,Mexico, Ungarn og Belgia.

Jane er en av de kunstnerne i Europa som tidlig lot seg fascinere av papirmaterialet som kunstnerisk medium. Hun bruker egenhendig produsert papir av plantefiber og jobber med skulpturelle former og streber etter å la rommet trenge inn i skulpturen. Skjelettet bygges av grener, kvister, pinner piassava, rotting eller bambus. Ofte legger hun pinnene i press, for å være medbestemmende over den måte, de bøyer seg på. Skjelettet trekker hun papir over og legger vekt på at de felter som står tomme blir fremhevet av de felter som fylles av papir.Valget av papirkvaliteten har stor betydning for sanseligheten i skulpturen. Hun støper papir så tynt som mulig for å fremkalle lysets transparens gjennom papiret.

Gabriella Göransson
Gabriella Göransson er født i Firenze 1959, bosatt i Oslo.Gabriella har sin utdannelse fra Statens Håndverks - og Kunstindustriskole, tekstillinjen med hovedfag i 1990. Hun lærte papirlaging på Barcelona Paper Workshop under et opphold i 1989. Ved siden av egen kunstnerisk virksomhet holder Gabriella kurs i håndlaget papir.
Gabriella har deltatt i en rekke gruppe og kollektive utstillinger i Norge og Sverige i perioden 1989 - 1998. Deriblant utstillingen”Kalejdopapper” internasjonal og nordisk kunst i Göteborg 1996 og den nordiske utstillingen “Dendron”-fra tre og papir til kunst- i Telemark fylkesgalleri mai 1997. Gabriella har hatt en separatutstilling i Risør Kunstforening 1997.
Gabriella fremstiller papirmassen fra grunnen av i sin Hollender.Hun bruker hovedsaklig bomull og linfiber som tilsettes pigmenter og bivoks alt etter formålet. Linens krympeeffekt utnytter hun i tredimensjonale former.

Gabriella arbeider med objekt, skulptur, veggrelieff og installasjoner.Hun bruker ofte moduler, repeterende former satt sammen til en helhet. I den senere tid har papiret ofte fått følge av andre materialer, - gjerne gjenglemte trematerialer fra containere o . l.

Gjertrud Hals
Gjertrud Hals er født på Finnøy i Romsdal 1948. Hun har sin utdannelse fra Statens lærerhøgskole i forming , Notodden og Oslo. Hun har i tillegg vært hospitant ved Kunstakademiet i Trondheim.
Gjertrud har deltatt i en rekke gruppe og kollektive utstillinger i perioden 1976 - 1998. Blandt annet flere ganger på Statens høstutstilling og landsdelsutstillingene. Hun har deltatt i mange utstillinger i USA, Japan,Tyskland, Sveits, Nederland , Spania Frankrike , Belgia og Polen. I perioden fra 1985 og frem til i dag har hun hatt 8 separatutstillinger.
Gjertrud har i perioden 1981-97 hatt ca. 15 utsmykkingsoppdrag, blant annet Nord-Heggdal kapell, Draugen, Brage oljeplattformer, Distriktshøgskolen i Molde og Molde stadion.
Arbeider av Gjertrud er innkjøpt av offentlige og private samlinger i Europa, USA og Japan. Blant annet av Norsk Kulturråd i 1982, 84, 88 og 1998, Museet for samtidskunst, Leopold Hoesh museum i Tyskland, American Craft Museum, New York, og Museé des Arts Decoratifs, Lausanne, Sveits.

Gjertrud har jobbet med papirfiber i sine kunstneriske uttrykk siden midten av åttitallet. Hun bruker alle slags plantefiber som, abaca ( fiber fra bananpalmen), sisal, hamp, lin, kozo (bark fra morbærtreet), ramie (kinagress) og brennesle. De siste årene er lin det materialet hun har konsentrert om. Det fremtrer på svært forskjellige måter, alt etter måten det er slått og støpt på. Dette kan være en transparent hinne eller ei tung, massiv blokk. Materialet har stor krymping, noe som gir sterke bindinger.
Hun fremstiller papirmassen fra grunnen av i Hollenderen som er en slags papirkvern av hollandsk opphav. Når massen er ferdig slått, er den klar til støpning, eventuelt farging.Hun bruker reaktive farger som trekker seg inn i fiberen, eller pigmentfarger, alt etter formålet.

Hilde Hauan Johnsen
Hilde Hauan Johnsen er født 1953 i Tromsø. Hun har sin utdannelse fra Askov høgskole i Danmark 1973-74. Three Schools of Art ,Toronto Canada 1974-75. Kolding Kunsthåndverkskole tekstillinja, Danmark, 1975-79 og scenografiopplæring ved NRK, Oslo 1981-82.
Ved siden av egen kunstnerisk virksomhet jobber Hilde som scenograf.
Hilde har deltatt i en rekke gruppe- og kollektive utstillinger i Norge, Sverige,Danmark og på Island. Hun har hatt flere separatutstillinger blant annet i Oslo Kunstforening og Festspillene i Harstad og har hatt mange utsmykkingsoppdrag siden 1980. Av de kan nevnes Brændkjær kirke i Kolding ,Danmark og Regionsykehuset i Tromsø.

Arbeider av Hilde er innkjøpt av Kunstindustrimuseet i Oslo,Troms fylkeskommune, Hadsten kommune i Danmark og Tromsø Kulturhus blant flere. Hilde arbeider med forskjellige fibre som abaca, lin og bomull. Hun forsker på ulike muligheter på relieffteknikker og har jobbet en del med å ta avstøpning av forskjellige gjenstander. Det er de enkle hverdagsminner de fleste kjenner igjen som Hilde gjenskaper i relieffene. Papirflakene med relieff er bare avtrykk av tingene slik de en gang var, et avtrykk av et minne. Hennes arbeider bærer med seg budskap om “spor” i ulike relasjoner.

Foto: Peter Dalstrøm
Gabriella Göransson, Uten tittel, papir/tre.