"Bildet og Eventyret"

Totalt 5 000 barn og unge deltok i formidlingstilbudet tilknyttet utstillingen som besøkte i vel ett år og besøkte 24 steder i Nord-Norge.

UTSTILLINGSTURNÉ 1999 -2000

Ideen om å invitere kunstnere til å illustrere samiske sagn og eventyr dukket opp i SKINNs kunstneriske råd tidlig på 90-tallet. Norske folkeeventyr har vært illustrert i flere generasjoner. Samiske eventyr og sagn har vært innsamlet og nedskrevet i lang tid, men i liten grad vært illustrert.

Dr. phil. Vuokko Hirvonen ved Samisk Høgskole valgte ut fem samiske sagn og eventyr fra ulike samiske områder. SKINN inviterte kunstnere til å illustrere dem.

Etter en lang planleggings - og produksjonsprosess presenterte SKINN utstillingen, med kunstneriske uttrykk og tekster i en sammenheng. Av i alt 135 innsendte kunstverk, valgte juryen ut 31 til utstillingen som fikk tittelen "Bildet og Eventyret". De enkelte arbeidene refererte seg til en av de utvalgte tekstene.
Ved utvelgelsen la juryen vekt på verkenes kunstneriske kvaliteter og deres evne til å formidle noe av fortellingens innhold. Det være seg ved bruk av abstrakte uttrykksformer eller ved mer konkrete tolkninger. Utstillingen representerte et bredt spekter av teknikker.

Følgende kunstnere deltok i utstillingen: Iren Gule, Grethe Hald, Rose Marie Huva, Arnold Johansen, Anne Kampmann, Hans Ragnar Mathisen, Cecilie Margrethe Nygren, Ingrid Jangaard Ausland, Viviann Stenlund, Arvid Sveen, Octavio Gil Villegas

I tillegg til illustrasjoner av de fem utvalgte eventyrene og sagnene ble Arnold Johansen invitert til å vise illustrasjoner av fire andre samiske sagn og eventyr. Han hadde arbeidet med disse illustrasjonene i en periode, og juryen ønsket å bruke disse som en referanse. En spennende dimensjon ved "Bildet og Eventyret" var at kunstnerne hadde bakgrunn fra ulike kulturer som samisk, svensk, norsk og mexicansk.

Norsk Kulturråd og Samisk Kulturråd støttet prosjektet. I tillegg vil vi takke Riksutstillinger bistod i et samarbeid med SKINN med utstillingsdesign og formidlingsopplegg til barn og unge.